Huiszwaluw mogelijk uitgestorven in Hoogeveen

Hoogeveen e.o. – Op de landelijke vogeldag voor vogelaars in Zeist is gevraagd het bericht veelvuldig te delen, omdat de Huiszwaluw (ook bekend als Vliegende orka of Sweltje) in de loop der jaren sterk in aantal is gedaald. De laatste jaren neemt de populatie weer toe, maar in Hoogeveen lijkt de soort uitgestorven volgens de websites van SOVON en de Vogelbescherming.

Instantie SOVON (Vereniging Sovon Vogelonderzoek Nederland) heeft op de vogelaarsdag in Zeist gevraagd om het nieuws over de Huiszwaluw veelvuldig te delen. In 1970 zijn er nog 350.000 Huiszwaluwen waargenomen, maar in 2010 is het aantal gedaald naar slechts 50.000 vogels. Het aantal neemt in de afgelopen wel weer toe, maar op de website van SOVON en de Vogelbescherming is te zien dat de soort in Hoogeveen niet meer voor zou komen. Er is onzekerheid of deze gegevens kloppen, maar door aandacht te vragen om naar deze dieren uit te kijken en ze te melden wanneer er één gespot wordt, kan er onderzoek verricht worden.

Naast de huiszwaluwen kennen we ook de boeren-, oever- en gierzwaluw. Veel vogels lijden onder de monocultuur met veel eenzijdige planten. Een zwaluw, als ook veel weidevogels, hebben baat bij een gebied met veel verschillende plantensoorten met daarbij veel soorten insecten. In de winter, wanneer veel planten bovengronds afsterven, vliegen de zwaluwen naar Kameroen om te overwinteren. Meer over de huiszwaluw kunt u vinden op de website van SOVON en de Vogelbescherming.

Wat kunt u doen om te helpen?

Er zijn tegenwoordig veel manieren om gespotte dieren te melden, die mogelijk bedreigd worden of zelfs (bijna) lijken te zijn uitgestorven. Hieronder een aantal mogelijkheden.

  • Registreer u bij waarnemingen.nl en voer een waarneming in.
  • Meldt het op social media bij beschermende instanties als SOVON of de Vogelbescherming.
  • Meldt u aan op Dutch Bird Alerts en meldt een waarneming.

Zorg dat u het liefst een duidelijke foto en/of video maakt van het gespotte dier, vermeldt het aantal en geef een globale omschrijving van het uiterlijk. Zo kunnen organisaties een goede inschatting maken of uw waarneming inderdaad gaat om de Huiszwaluw.

Bron: Elim-Drenthe.