Herenplaten als herkenbaar aardkundig fenomeen

Hoogeveen  – De provincie Drenthe en de gemeente Hoogeveen hebben op 1 november de Herenplaten van het Nuilerveld onthuld als negende Aardkundig Monument in Drenthe. De Herenplaten illustreren een ontstaansgeschiedenis van het gebied onder invloed van ijs, wind en water. Leerlingen van CBS De Akker en OBS De Posthoorn uit Pesse hadden de eer het informatiepaneel bij het monument te onthullen.

De Herenplaten zijn meerdere min of meer platte en ronde hoogtes met opvallend steile randen. Dit zijn zogenaamde ‘(veen)stuifplateaus’ of ‘forten’. In de omgeving van het Nuilerveld worden ze ‘Herenplaten’ genoemd. Een verwijzing naar oude verbindingswegen die ook wel ‘Heerwegen’ werden genoemd; een andere verklaring voor de naam heeft te maken met de voormalige eigenaren: de ‘heren’ van Nuil. De gebroeders Wolter, Wicher en Arend van Nuil woonden in 1390 in dit gebied en zij waren van adel.
Parels van aardkundig Drenthe
De goed bewaard gebleven en herkenbare Herenplaten zijn de aanleiding geweest om ze als het negende aardkundige monument van de provincie Drenthe te benoemen. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: ‘De Provincie Drenthe vindt het belangrijk om de parels van het aardkundig waardevolle Drenthe onder de aandacht te brengen van een breed publiek. Elk jaar onthullen we daarom in samenwerking met andere partijen, zoals gemeenten, terreineigenaren, IVN en onderwijsinstellingen, een aardkundig monument. Op deze manier blijft het verhaal over de Herenplaten van het Nuilerveld voor toekomstige generaties bekend en behouden.’
Leerlingen van de basisscholen CBS de Akker en OBS De Posthoorn uit Pesse onthulden samen met wethouder Erik Giethoorn van Hoogeveen en Sonja van der Meer, directeur van Stichting Het Drentse Landschap, het informatiepaneel.
Erik Giethoorn: ‘Dit deel van de gemeente is recreatief en toeristisch niet zo bekend maar heeft een aantal ‘verborgen’ pareltjes zoals het Nuilerveld. Het is maar een klein natuurgebiedje, maar toch erg mooi vanwege de afwisseling tussen water, heide en bos. Het verhaal van de Herenplaten geeft het Nuilerveld een extra waarde.’ foto: provincie Drenthe