©schonewillefotografie
Algemeen

Herbegraving oudste algemene graven Hollandscheveld

Hollandscheveld – De gemeente gaat de oudste algemene graven op begraafplaats Hollandscheveld herbegraven. Dat heeft het college besloten. De begraafplaats raakt vol en de gemeente heeft geen grond rond de begraafplaats in eigendom om te kunnen uitbreiden. Op het vrijgekomen deel kunnen over enkele jaren nieuwe particuliere graven worden uitgegeven. De her te begraven graven zijn zestig tot tachtig jaar oud.

Bij de besluitvorming over de resultaten van het onderzoek naar de mogelijkheden van kostenbesparingen en efficiënter beheer van begraafplaatsen in 2011 is toegezegd dat het college een ruimingsprotocol opstelt. Dat is gebeurd. Op 20 maart 2013 heeft het college van B&W het protocol ‘werkwijze bestaande graven, urnennissen-/kelders Hoogeveen’ vastgesteld. Ook heeft het college toen ingestemd met de werkwijze zoals in de bij het protocol behorende oplegnotitie is
beschreven. Hierdoor zijn destijds delen van het protocol in werking getreden.

Huidige situatie

Naar aanleiding van het capaciteitsonderzoek in 2019 is gebleken dat op begraafplaats Hollandscheveld nog tot 2027 nieuwe particuliere graven uitgegeven kunnen worden. Om ook na die tijd graven uit te kunnen blijven geven is het college van B&W voornemens de oudste algemene graven op de begraafplaats, die uitgegeven zijn tussen 1938 en 1952 her te begraven. De oplegnotitie biedt hiervoor niet de mogelijkheden, omdat vanwege instemming met de oplegnotitie destijds Hoofdstuk 4 van het protocol niet in werking is getreden. Om hieraan wel uitvoering te kunnen geven dient ingestemd te worden met deze aanvullende oplegnotitie.

Niet actief herbegraven, alleen bij capaciteitstekort

Het uitgangspunt van het college blijft nog steeds graven niet actief her te begraven. Alleen indien sprake is van een capaciteitstekort wordt hier uitvoering aan gegeven.

Zorgvuldigheid blijft voorop staan

Belangrijkste uitgangspunt is dat alle werkzaamheden op de begraafplaatsen met het grootste respect, zorgvuldigheid en piëteit zullen plaatsvinden. Wensen van rechthebbenden en nabestaanden staan voorop en worden zoveel mogelijk gerespecteerd en uitgevoerd.

Werkwijze
Aanvullend op eerdere besluitvorming en instemming met de inwerkingtreding van de oplegnotitie, wordt de volgende werkwijze uit het protocol hieraan toegevoegd.
– Algemene graven waarin nabestaanden geen interesse hebben worden, na een zorgvuldig
traject, herbegraven.

Meer informatie is HIER te vinden.

Bekijk hier HIER alle bijzettingen op het grafveld

 

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen