Grote belangstelling voor seniorenwoongroep in Hoogeveen

Hoogeveen: “Belangstellenden gezocht voor woonidee “Knarrenhof” In april verscheen een artikel onder deze kop op Regionieuws Hoogeveen. Daarin werd belangstellenden in een dergelijke woonvorm gevraagd te reageren. De belangstelling was overweldigend: ruim 100 geïnteresseerden meldden zich bij Stichting Welzijnswerk, waarvan velen ook actief mee wilden helpen om deze woonvorm te realiseren in Hoogeveen. Dat vroeg om een vervolg.

Er is inmiddels een “Initiatiefgroep Wonen-Plus Hoogeveen” samengesteld, bestaande uit 6 enthousiaste leden, onder voorzitterschap van Winfried van Overbeek. Deze groep gaat de mogelijkheden onderzoeken hoe, waar, en wanneer één of meerdere woongroepen gerealiseerd kunnen worden in Hoogeveen. Inmiddels zijn door de initiatiefgroep de eerste contacten gelegd met de gemeente, woningbouwverenigingen, LVGO (Landelijke Vereniging Gemeenschappelijk wonen van Ouderen), enkele al bestaande woongroepen in Nederland, en diverse organisaties die ervaring hebben met het realiseren (begeleiden, ontwerpen en bouwen) van dergelijke woongroepen.

De mensen die interesse hadden getoond worden per mail op de hoogte gehouden van de vorderingen en status van dit project.

Van Overbeek licht de belangstelling voor nieuwe seniorenwoongroepen toe: “Ouderen blijven veel langer thuis wonen. Hierdoor ontstaat een sterk groeiende behoefte bij 50-plussers naar (op termijn?) levensbestendig wonen, met behoud van zelfstandigheid. Bij voorkeur zien we dat in combinatie met goede buren, gezelligheid, activiteiten, een beetje op elkaar letten en elkaar helpen waar het kan (zonder directe verplichting). Modern ‘naoberschap’ in de meest ruime zin van het woord eigenlijk.”

Dergelijke woongroepen bestaan in vele vormen. Bijvoorbeeld als ‘hofje’ van 20 tot 30 (levensloopbestendige) woningen, met een gemeenschappelijke binnentuin en een gezamenlijke ruimte voor activiteiten. Maar vele andere ‘oplossingen’ zijn mogelijk. Allen met eenzelfde doel: veilig, plezierig en zinvol ‘oud worden’ in een actieve en sociale woongemeenschap waar saamhorigheid een kernwaarde is.

Heeft u ook belangstelling voor de realisatie van een seniorenwoongroep in Hoogeveen of wilt u in contact komen met de initiatiefgroep voor meer informatie? Neemt u dan contact op met Stichting Welzijnswerk (tel 0528-278855) of via e-mail naar info@swwh.nl onder vermelding van: “Initiatiefgroep Wonen-Plus”. SWW bezorgt uw mail dan bij de initiatiefgroep, die voor een passende reactie zal zorg dragen.