Algemeen

Gemeenteraad kan besluit nemen over uitbreiding Green Planet in Pesse

Het college van B&W stelt de gemeenteraad in de gelegenheid een besluit te nemen over de gevraagde uitbreiding van energiestation Green Planet in Pesse. De beoogde uitbreiding betreft een overdekt tankeiland, een vrachtwagenparkeerplaats, een belevenissenbos met diverse recreatieve elementen, een evenemententerrein en een uitkijktoren. Voor de uitbreiding moet het bestemmingsplan aangepast worden. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 12 december 2019 tot en met 22 januari 2020 ter inzage gelegen. Er zijn 153 zienswijzen ingediend.

Zienswijzen

De ingebrachte zienswijzen waren met name gericht tegen de klimtoren met led-reclame, de verhoogde windturbines en de evenementen. Op een aantal onderdelen is het plan aangepast na meerdere overleggen tussen initiatiefnemer en bezwaarmakers. Zo is de maximale hoogte van de uitkijktoren verlaagd van 50 naar 37 meter en worden minder evenementen toegestaan. Met de aanpassingen zijn niet alle bezwaren weggenomen; er zijn geen zienswijzen ingetrokken. Omwonenden houden grote bezwaren tegen de uitkijktoren. Initiatiefnemer houdt vast aan het realiseren van de uitkijktoren met led-schermen. Op dit punt is een oplossing niet gevonden.

College is neutraal

De gemeenteraad is nauw betrokken in het proces en regelmatig geïnformeerd door zowel de initiatiefnemer als door de tegenstanders van de plannen. Het proces beslaat al meerdere colleges. In een vorig college is een anterieure overeenkomst met de initiatiefnemer gesloten. Daaropvolgend is een ontwerpbestemmingsplan door de gemeente beoordeeld en heeft een vorig college het besluit genomen dat ter inzagelegging kon plaatsvinden. Het huidige college is gebonden aan de afspraken die voortvloeien uit de overeenkomst en de ingezette procedure. Daarom heeft het college ervoor gekozen het aangepaste bestemmingsplan neutraal bij de raad in procedure te brengen. Gezien de doorlooptijd over drie colleges, de opgedeelde behandeling en de lobby van voor- en tegenstanders acht het college deze opstelling het meest passend bij de behandeling in de raad.

Bespreking gemeenteraad

Op 1 februari is er een ingelaste openbare informatie- en inspraakavond met de raad over dit onderwerp. De gemeenteraad debatteert op 17 februari over dit onderwerp waarna het besluit op 10 maart gepland staat.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen