Algemeen

Gemeentebelangen dient amendement in om kilo’s gratis afval niet te halveren maar terug te brengen naar 450 kilo

Gemeentebelangen heeft gisteravond een amendement ingediend om het aantal kilo’s dat gratis per jaar gebracht mag worden naar de werf, niet te halveren maar terug te brengen naar 450 kilo.

 

Het zou niet fair zijn als onze inwoners fors minder service zouden krijgen zonder een kostenverlaging. Doordat de kosten voor de afvalstoffenheffing steeds verder stijgen, had de gemeente het plan opgevat om de gratis kilo’s weg te brengen restafval, te halveren van 600 kilo naar 300 kilo. Gemeentebelangen is blij dat door instemming van het amendement, ingediend gezamenlijk met de VVD en ook gesteund door de SP en PvdA, onze inwoners toch 150 kilo meer jaarlijks kunnen brengen naar de gemeentewerf. Helaas was er geen meerderheid om alle gratis te brengen afval op het oorspronkelijke niveau van 600 kilo te houden. Gemeentebelangen heeft evenwel wel tegen het totale voorstel gestemd omdat Gemeentebelangen van mening is dat servicievermindering kostenverlaging moet opleveren voor de inwoners.

De stijging van de kosten wordt vooral veroorzaakt door de hoge exploitatiekosten van Area. Hierdoor betaalt Hoogeveen met 2 andere Area gemeenten de meeste afvalstoffenheffing van Drenthe. Het college moet in overleg met Area om te komen dat Area een efficiëntere bedrijfsvoering krijgt en in ieder geval deze hogere kosten niet afwendt op gemeente Hoogeveen. Een van de speerpunten van Gemeentebelangen is om de afvalkosten zo laag mogelijk te houden voor de inwoners. Helaas haalde hun motie, waarin het college wordt opgeroepen om geen id controle aan de poort te doen, geen meerderheid in de raad. Denkende aan noaberhulp of bijvoorbeeld afval wegbrengen voor je oude ouders, had dit wel gemoeten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen