Algemeen

Gemeente vanaf vandaag eigenaar van pand Tamboerpassage; deze staat nu te huur

Hoogeveen – De gemeente Hoogeveen is vanaf vandaag eigenaar van een pand in de Tamboerpassage. Hierover is de afgelopen weken veel te doen geweest.

Het doel: een aantrekkelijk winkelgebied in stadscentrum Hoogeveen

Erik Giethoorn: “Hoogeveen wil de inwoners uit haar gemeente en het winkelend publiek uit de regio een aantrekkelijk winkelgebied in het stadscentrum bieden. Een winkelgebied waar het prettig winkelen en verblijven is en waar ondernemers goed kunnen ondernemen. Het winkelaanbod moet divers zijn, het winkelgebied compacter en de sfeer gezellig. Het fysiek shoppen moet immers een meerwaarde bieden ten opzichte van online shoppen, wat meer en meer gebeurt”.

Winkelgebied vastgesteld

Om te bepalen wáár dat compacte centrum is, heeft de raad in 2017 het winkelgebied, bestaande uit de Hoofdstraat, een deel van de Schutstraat en een deel van het Haagje, vastgesteld in de Visie Stadscentrum. De andere straten, waaronder de Tamboerpassage vallen buiten het winkelgebied. We proberen met een compacter winkelgebied leegstaande panden te voorkomen. Met de ‘verordening stimulering detailhandel’ bieden we winkeliers buiten het winkelgebied de kans om met een aantrekkelijke regeling naar het winkelgebied te verhuizen. Dat betekent niet dat er geen winkels buiten het winkelgebied mogen zijn, maar het worden er wel steeds minder.

Stimuleringsfonds voor ondernemers

Om 10.000 m2 winkelvloeroppervlakte in Hoogeveen te verminderen en ondernemers te stimuleren hun winkel te verhuizen naar het winkelgebied heeft de provincie Drenthe het Binnenstadsfonds in het leven geroepen. Een fonds met 2 miljoen subsidie van de provincie en 1,8 miljoen van de gemeente om ervoor te zorgen dat we een krachtig, vitaal en compact stadscentrum realiseren in en voor de gemeente Hoogeveen.

Eén onderdeel van het fonds is dus de ‘verordening stimulering detailhandel’. Een ander onderdeel van het fonds is het aankopen van panden van winkeliers bij wie het eigendom van het achterblijvende pand een belemmering is om te verhuizen. De gelden in het Binnenstadsfonds zijn alleen bedoeld om het winkelgebied compacter te maken en hoort bij de afspraak met de provincie dat 10.000 m2 winkelvloeroppervlakte uit de markt wordt gehaald. Als we het niet gebruiken hiervoor, stromen de gelden terug naar de provincie.

Taska heeft hiervan gebruik gemaakt én de gemeente heeft m2 uit de markt gehaald

Taska wilde graag verhuizen naar de Hoofdstraat 105/ 107. De verhuizing van Taska was helaas niet mogelijk zonder verkoop van haar pand in de Tamboerpassage. Dat pand stond al een jaar te koop. Met alle leegstand in de Tamboerpassage is het lastig een koper te vinden. Om de verhuizing naar de Hoofdstraat te realiseren, heeft de eigenaar van Taska een verzoek bij de gemeente ingediend om gebruik te maken van de verordening en het Binnenstadsfonds, waarbij de gemeente het pand van Taska in de Tamboerpassage koopt. De gemeente haalt dan de retailfunctie van het pand, waardoor er geen winkel meer in mag. Erik Giethoorn: “Er is met de aanschaf van het pand 276 m2 uit de markt gehaald en tegelijk een lege plek in de Hoofdstraat opgevuld met een mooie winkel met tassen en koffers, dat was er nog niet.”

Waarom is het niet eerder over gecommuniceerd?

Omdat we een bindende afspraak hebben gemaakt met de verkoper. Die had nadrukkelijk verzocht zowel de verkoop als het aankoopbedrag niet bekend te maken vóór het passeren van de akte van levering bij de passage. Een dergelijk verzoek mag je als privé persoon doen. Hiermee heeft het college ingestemd en die afspraak is voor het college bindend. Als een inwoner een afspraak maakt met de gemeente, het college, een wethouder of een ambtenaar dan moet deze erop kunnen vertrouwen dat we ons daaraan houden.

Deze afspraak met de verkoper konden we ook zo maken, omdat we de raad of andere partijen niet vooraf hoefden te informeren. We hebben het pand gekocht van subsidiegeld dat alleen hiervoor bestemd is. Een aankoop die bovendien in lijn is met het beleid en de uitgangspunten van zowel de provincie als gemeente. En voor een bedrag waarvoor we de raad niet om toestemming hoeven te vragen. Een bedrag dat alleszins redelijk is en waar zowel de verkopende partij als de gemeente van vindt: dit is een prima prijs. De gemeente heeft voor het pand €165.600 betaald, een bedrag onder de taxatiewaarde. Hiervan betaalt de provincie dus de helft mee. Verder had de verkoper recht op een verhuiskostenvergoeding en een bijdrage voor het verwijderen bestemming detailhandel. Alle kosten zijn gedekt door het Binnenstadsfonds. De andere ondernemers in de Tamboerpassage weten dat ook zij gebruik kunnen maken van deze regeling. Daarnaast hebben de ondernemers het plan om samen invulling te geven aan een plan om van de passage een woongebied te maken.

Pand staat vanaf vandaag ‘te huur’

Sinds vandaag is het pand van de gemeente. Het ‘te huur’ bord hangt erop. We hopen snel een huurder te vinden waarmee we een maatschappelijke of dienstverlenende invulling kunnen geven aan het pand. Bron en tekst: gemeente Hoogeveen

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen