Gemeente Belangen: Hoogeveense wegen onbegaanbaar na aanleg glasvezel

“In dit geval is het niet figuurlijk maar letterlijk zo, dat diverse straten in Hoogeveen en omliggende dorpen na werkzaamheden, zeer slecht hersteld worden” zegt Hilma Hooijer van Gemeentebelangen.

 

“Het is om moedeloos van te worden. Dat er straten niet of lastig gebruikt kunnen worden vanwege aanleg van glasvezel of andere nutsvoorzieningen is te begrijpen door de inwoners maar als dan vervolgens na het herstel de straten in erbarmelijke staat achter gelaten worden is onbegrijpelijk. Zie de Piet Heinstraat, nu een straat is vol heuvels en dalen.

Juist in onze gemeente wonen zoveel vakmensen, zoveel goede stratenmakers en dan worden de werkzaamheden verricht door derden en ondeugdelijk achtergelaten. Uiteindelijk betekent dit dat binnen de kortste keren er wederom herstelwerkzaamheden gedaan moeten worden, dus zijn we 2x zo duur uit om nog maar niet te spreken van de ergernis en onveilige situaties. Gebeuren er ongelukken dan krijgt de gemeente de rekening gepresenteerd want zij is eindverantwoordelijk” geeft Hooijer aan. GB stelt dan ook vragen aan het college waarom niet beter gecontroleerd wordt op het werk.

“Verder is het vanuit de gemeente wel zo netjes dat van tevoren in de media melding gemaakt wordt van de uit te voeren werkzaamheden en tot welke datum men hiermee bezig is. Denk daarbij vooral ook aan de lokale bladen in de betreffende dorpen en woonwijken voor een groter bereik. Gemeente Hoogeveen heeft een afdeling Communicatie die verantwoordelijk is voor goede informatie naar de inwoners; vaak wordt dat wel gedaan, maar helaas niet altijd. Jammer, want een tijdig bericht kan heel makkelijk even gedaan worden en de inwoners hebben dan ook begrip voor de situatie” besluit Hooijer.