Algemeen

geef Treant de ruimte

Hoogeveen – Strengere kwaliteitseisen maken dat Treant Zorggroep moet vechten voor behoud van spoedeisende zorg. In overleg met betrokken partijen zal Treant vragen om ruimte voor het ontwikkelen van een alternatief model voor het bieden van spoedeisende hulp. Zodat de spoedeisende zorg ook in de toekomst op alle drie de ziekenhuislocaties van Treant beschikbaar blijft.

‘Geef Treant de ruimte voor ontwikkelen alternatieve oplossingen’

“Strengere kwaliteitseisen zijn er niet voor niets, ze zijn er om de kwaliteit van zorg voor onze patiënten steeds verder te verhogen. Tegelijk zorgen ze er ook voor dat we moeten innoveren om zorg te kunnen behouden”, aldus David Post (Chief Medical Officer). “Toen duidelijk werd dat de IC-richtlijn aangescherpt zou worden, hebben we in overleg met de Inspectie een alternatief model ontwikkeld. Die ruimte hebben we nu ook nodig om ook voor de SEH’s een passende oplossing te vinden.”

Alternatief model acute zorg
Per 1 juli aanstaande gaat de Inspectie (IGJ) toezien op een strengere IC-richtlijn. “Dat zien we met vertrouwen tegemoet, we hebben dat bij Treant gewoon goed geregeld. Door in een vroeg stadium, al in 2017, een alternatief model te ontwikkelen waarbij acute zorg voor al onze locaties behouden blijft. Dat doen we nu met één IC in Emmen en Acute Zorg Afdelingen in Hoogeveen en Stadskanaal”,
aldus Post. “We hebben de ruimte genomen voor een minder gangbare oplossing die wel voldoet aan de verscherpte eisen. En, nog belangrijker, met behoud van kwalitatief goede zorg voor onze patiënten.”

SEH
Ook op het gebied van de spoedeisende zorg zijn strengere eisen in voorbereiding. Zo wordt gedacht aan de verplichting altijd een spoeddarts met minimaal twee jaar ervaring aanwezig te laten zijn. “Dat soort aanscherpingen zijn te begrijpen maar ook nagenoeg onmogelijk in te vullen voor kleinere
ziekenhuizen zoals Treant. Wij gaan aan de slag om op een alternatieve manier dezelfde kwaliteit te kunnen leveren met als doel spoedeisende zorg al onze drie locaties te kunnen blijven aanbieden.”

SAZ
Er is nog ruimte en tijd een alternatieve oplossing te ontwikkelen. De strengere eisen voor de spoedeisende zorg zijn nog in ontwikkeling en worden nog besproken met verzekeraars, zorginstituut, Inspectie en ziekenhuizen. Ook de Samenwerkende Algemene Ziekenhuizen (SAZ), waar Treant onderdeel van uitmaakt, is hierbij betrokken. CMO: “Samen met de andere SAZ-leden uit het Noorden zullen we tegen al onze gesprekpartners zeggen: geef ons de ruimte om voor onze regio passende oplossingen te vinden. Hogere kwaliteit voor onze patiënt is een mooi doel, de zorg bereikbaar en beschikbaar houden ook.”

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen