Europese steun voor dé groene waterstofregio van Europa

Noord-Nederland is op koers om een van de Europese waterstofkoplopers te worden. Volgend jaar gaat een zesjarig project van start. De gemeente Hoogeveen is een van de deelnemers. Hier gaat het om het verwarmen van huizen met een CV-ketel die draait op waterstof. In Nijstad-Oost krijgen tachtig woningen een dergelijke warmtevoorziening. Daarna volgt de wijk Erflanden. 

De Noord-Nederlandse subsidieaanvraag voor een Hydrogen Valley is door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) van de Europese Commissie geselecteerd om de subsidie-overeenkomst voor twintig miljoen euro met een publiek-private cofinanciering van zeventig miljoen euro voor te bereiden. De totale projectomvang is ongeveer negentig miljoen euro. Deze subsidie is bestemd voor de ontwikkeling van een volledig functionerende groene waterstofketen in Noord-Nederland. Uiterlijk januari 2020 beoogt het consortium de overeenkomst te kunnen tekenen.

De subsidieaanvraag is gedaan in april dit jaar door het HEAVENN-consortium, geleid door Energy Valley (part of New Energy Coalition). HEAVENN staat voor H2 Energy Applications (in) Valley Environments (for) Northern Netherlands en bestaat uit 31 publieke en private partijen uit zes Europese landen. New Energy Coalition en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland waren de aanjagers in de aanvraag, die is ondersteund door meer dan 65 nationale en internationale partijen van Californië tot aan Japan en Nieuw-Zeeland. Het HEAVENN-project is uniek omdat het de hele waterstofketen omvat en verbindt binnen een geografische regio.

Integrale groene waterstofketen: van productie tot tankstations
Projecten die worden ondersteund, zijn gericht op sectorale integratie: de grootschalige productie van groene waterstof als grondstof voor de industrie, de opslag, transport en distributie van waterstof en de toepassing voor de energievoorziening voor zowel de industrie als de gebouwde omgeving en in de mobiliteit. Bestaande aardgaspijpleidingen worden geschikt gemaakt voor het transport van waterstof en nieuwe waterstofleidingen worden aangelegd op het Chemie Park Delfzijl en tussen het GZI-Next terrein en het Emmtec Industry & Business Park in Emmen. Een ondergrondse waterstofopslag is voorzien bij HyStock in Veendam. Waterstof als toepassing voor de verwarming van huizen wordt ook gerealiseerd in Groningen en voor de industrie in Delfzijl en Emmen. In de mobiliteit wordt waterstof gebruikt voor onder meer bussen, lichte én zware vrachtwagens en personenauto’s en er komen waterstoftankstations in Groningen en Emmen bovenop de reeds geplande in Pesse, Groningen en het reeds operationele tankstation in Delfzijl. Eveneens wordt een binnenvaartschip op waterstof (H2) gebouwd en wordt groene H2 ingezet bij de productie van e-kerosine voor vliegtuigen. Juist de zwaardere voertuigen zijn zeer geschikt voor het gebruik van waterstof en daar is ook de grootste CO2-reductie en milieuwinst te behalen.

Leiderschap in Europa
Het betreft een van de grootste subsidies die het publiek-private partnerschap FCH JU, dat binnen het HORIZON 2020-kaderprogramma valt, beschikbaar heeft gesteld voor een project. Deze subsidie en de cofinanciering die ermee gepaard gaat, stelt de winnende regio in staat om niet louter losse projecten te ontwikkelen maar sectorale integratie op het gebied van groene waterstof te realiseren en de leiderschapspositie in Europa in te nemen.