foto: Pixabay
Algemeen

Een sterke basis voor kinderen en jongeren in Hoogeveen, dat doen we samen

Hoogeveen – De gemeente Hoogeveen wil dat kinderen in Hoogeveen alle kansen krijgen om succesvol, veilig en gezond op te groeien. Daar doet ze al veel in, in de vorm van Jong Hoogeveen. De afgelopen periode is een verkenning gedaan naar: Hoe kunnen we de ondersteuning en hulp aan jeugdigen verbeteren?

Welk antwoord hebben we op de stijgende kosten voor jeugdhulp? Vanuit deze vragen heeft de gemeente een visie ontwikkeld. We willen dat de kinderen/jongeren die dat nodig hebben, betere hulp en ondersteuning krijgen door die hulp en ondersteuning zo veel mogelijk in de eigen leefomgeving van het kind te organiseren Thuis, school en buurt vormen de logische omgeving voor een kind om op te groeien. De gemeente gaat er vanuit het aantal verwijzingen naar de tweedelijns jeugdhulp hierdoor te kunnen verminderen.

De normale omgeving van thuis-school-buurt

Wethouder Gert Vos: “We willen uitgaan van de context van het kind, waar groeit het op, hoe kan het goed opgroeien. De vraag is niet, wat heeft dit kind, maar wie is dit kind en wat heeft het nodig. En wat kunnen we zo thuis mogelijk aan stimulans en hulp bieden voor dit kind. We moeten niet direct schieten in diagnoses en indicaties om behandelingen te kunnen starten. Minder zorg en meer hulp. Volgens ons leidt dit tot betere jeugdhulp tegen lagere kosten.”

Gert Vos: “De natuurlijke en beste omgeving voor een kind om op te groeien is thuis. Daarnaast maken kinderen een grote ontwikkeling door op school en maken ze deel uit van de buurt. We willen daarom dat kinderen de ondersteuning en hulp krijgen in die omgeving. Dus minder weg uit die omgeving naar de zorgomgeving, maar de ondersteuning die nodig is voor het kind zoveel mogelijk naar thuis, de school en de buurt brengen. Door de jeugdzorgorganisatie in de eigen omgeving van het kind in te zetten en bijvoorbeeld de docent te trainen, versterk je de basis. Natuurlijk verdwijnt de jeugdhulp zoals we die nu kennen niet. En kinderen die nu al hulp krijgen, houden die ook. Maar steeds meer zullen we kinderen weten te stimuleren en opvangen in de eigen omgeving. Vandaaruit moeten we zo nodig snel kunnen opschalen naar tweedelijnshulp en snel afschalen. Met deze focus op de sterke basis denken we niet alleen betere ondersteuning te bieden, maar ook de kosten betaalbaar te houden. ”

Aftrap op De Zuiderbreedte

De basisscholen en stichting Welzijnswerk willen graag van start met nieuwe initiatieven die de basis versterken. De eerste initiatieven zijn gestart of gaan binnenkort starten, van scholen die horen bij PricoH, Bijeen, RENN4, Primenius en Catent. Brede school De Zuiderbreedte start deze week met een nieuwe werkwijze ‘Vroeg erbij op school’. De Zuiderbreedte wil het pedagogisch klimaat verbeteren en de leerkrachten extra ondersteunen om de grote diversiteit in de klassen het hoofd te kunnen bieden. Zo willen de partners verwijzingen naar het speciaal onderwijs en de tweedelijnsjeugdhulp verminderen. CBS De Sprong, OBS Het Spectrum, Yorneo, Het Koppeltie (Spelerwijs), GGD Drenthe en SWW zijn bij deze nieuwe werkwijze betrokken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen