Woman doing money in a collecting-box
Algemeen

Een geslaagde maand voor Amnesty Hoogeveen

HOOGEVEEN – Amnesty Hoogeveen beleefde een actieve maand in maart. Zowel de petitie in teken van Internationale Vrouwendag als de jaarlijkse collecte hebben een mooi resultaat opgebracht. De petitie voor vrouwen en meisjes in Afghanistan telde uiteindelijk 328 handtekeningen. De collecte leverde maar liefst €3666,87 op.

Sinds de Taliban in 2021 in Afghanistan de macht overnamen, verliest de bevolking steeds meer vrijheden. Met de petitie worden de autoriteiten van de Taliban opgeroepen om mensenrechten – en in het bijzonder vrouwenrechten – te respecteren. De bereidheid om een handtekening te zetten was groot. De aanwezigen bij het Vrouwenfeest in het AZC op 11 maart, georganiseerd door Amnesty Hoogeveen, tekenden allen. Ook bezoekers van de Wereldwinkel, leden van de Remonstrantse Kerk en studenten van het Alfa-college waren welwillend. Met als resultaat dat 328 handtekeningen konden worden opgestuurd.

Opbrengst collecte
In de week van 12 tot 18 maart gingen in totaal 58 collectanten in de gemeente Hoogeveen op pad om geld in te zamelen. Het bedrag van €3666,87 is weliswaar iets lager dan vorig jaar, maar nog steeds een prachtige opbrengst. Op de collectebussen stonden net als vorig jaar ook weer QR-codes om online te doneren. Dit deed zo’n 15%. Dit is vergelijkbaar met vorig jaar. Contant doneren in de collectebus geniet in Hoogeveen nog steeds de voorkeur.

Wat doet Amnesty met de opbrengst?
Amnesty is een onpartijdige en onafhankelijke organisatie. Om dit te waarborgen neemt Amnesty geen giften of subsidies aan van overheden of politieke groeperingen. Ook zijn er richtlijnen voor het werven van fondsen. Om deze reden is de collecte zo belangrijk. Dankzij de opbrengst kan Amnesty International diverse onderzoeken en acties bekostigen om wereldwijd op te komen voor mensenrechten. De werkgroep van Amnesty Hoogeveen mag een kwart van het opgehaalde geld gebruiken in de eigen gemeente, voor het financieren van acties en activiteiten.

Oproep voor volgend jaar
De volgende collecte vindt plaats in maart 2024. Amnesty Hoogeveen is op zoek naar mensen die willen helpen. Door heel Hoogeveen en omstreken kan de werkgroep nog collectanten gebruiken. In overleg met het wijkhoofd kunt u afspreken waar u collecteert. U kunt zelf bepalen hoeveel tijd u hieraan wil besteden.
Wilt u de werkgroep van Hoogeveen helpen de collecte van 2024 een succes te maken? Meld u dan aan als collectant. Voor meer informatie over de collecte en de aanmelding hiervan kunt u contact opnemen met Hilde Kerssies, tel. 0528-277345 of hildekerssies@gmail.com

Noot voor de redactie
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Bryonie Vaartjes, tel. 06 43429725 en e-mail: bryonie.vaartjes1@gmail.com. Nadere informatie over de werkgroep van Amnesty Hoogeveen kunt u vinden op http://www.hoogeveen.amnesty.nl

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen