Algemeen

€100.000 voor gemeente Hoogeveen dankzij Gelijke Kansen Alliantie

De Gelijke Kansen Alliantie (GKA) heeft de gemeente Hoogeveen een subsidie van €100.000 gegeven om de samenwerking voort te zetten. 

 

Gemeenten in het hele land werken aan de bevordering van kansengelijkheid. Gemeente Hoogeveen bouwt met deze aanvulling op de GKA verder op het programma Jong Hoogeveen. Er staan concrete acties in die de kansengelijkheid bevorderen. Ook zijn er afspraken gemaakt over de samenwerking tussen gemeente, scholen en maatschappelijke organisaties en de ondersteuning vanuit de GKA.

De Verbindende Aanpak

Wethouder Ten Kate: ‘De afgelopen twee jaar hebben we honderden professionals en vrijwilligers kunnen trainen in de Verbindende Aanpak. We besteden het geld van de GKA aan bewustwordingstrainingen, verdiepende trainingen en verbindende wijken. We trainen leerlingen bijvoorbeeld zodat ze ruzies op het schoolplein kunnen voorkomen. En leerkrachten ervaren meer rust in de klas en beter contact met de ouders na een training in de Verbindende Aanpak.’

De Vogelvlucht en Vila Kakelbon

De leerlingen van groep 6/7/8 van OBS De Vogelvlucht in Elim zijn getraind in de Verbindende Aanpak. Juf Hennie Linde: ‘Het levert ons veel op, er zijn minder conflicten en er is meer rust in de klas. Iedere week doen we een check-in waar leerlingen leren elkaar te begrijpen en begrepen worden. Dit bereiken we door te oefenen in goed te luisteren naar elkaar. Leerlingen geven aan dat ze het fijn vinden om meer over elkaar te weten en dat de relaties verbeterd zijn.’

Trudy Leijssenaar, directeur van OBS Vila Kakelbont: ’We werken samen in de buurt. Bijvoorbeeld bij de inrichting van Park Dwingeland, dat doen we samen met de Juliana van Stolbergschool en de Rotary. Dus met leerlingen, ouders, leerkrachten en leden van de Rotary samen. We kijken verder dan onze school, we willen allemaal het beste voor alle kinderen in de buurt. Dit komt omdat we getraind zijn in de Verbindende Aanpak; leerkrachten van beide scholen, een heel aantal leerlingen en ook vrijwilligers in de buurt.’ De volgende stap is dat het een Verbindende Wijk wordt. Het doel is dat kinderen zich na school ook in de buurt en bij een vereniging net zo vrij en gesteund voelen om hun talenten te ontwikkelen.

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, scholen, gemeenten en maatschappelijke partners werken samen aan het verbeteren van kansengelijkheid in het onderwijs waarbij de verbinding tussen thuis, school en buurt centraal staat. De agenda van Hoogeveen staat op de website van GKA: www.gelijke-kansen.nl/gemeenten.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen