Algemeen

Draagvlakonderzoek woningbouw De Kroon, Krakeel

Hoogeveen – De gemeente heeft de wijkbewoners die op 3 juli jl. de suggestie deden om de woningen aan de Kroon te bouwen in plaats van langs de vijver, gevraagd in contact te treden met de omwonenden de Kroon.

Op dinsdag 2 oktober om 19.30 uur in het wijkcentrum horen de gemeente en WVG Ontwikkeling of dit plan om aan de Kroon te bouwen op draagvlak uit de buurt kan rekenen. Als dat die avond duidelijk wordt, neemt de gemeente in overweging dat plan alsnog verder te ontwikkelen. Als er geen of te weinig draagvlak is, wordt het ontwikkelde bouwplan langs de vijver gerealiseerd.
WVG Ontwikkeling en de gemeente willen graag luisteren naar de wijk maar hebben wel het standpunt dat er nieuwe woningen gerealiseerd moeten worden: langs de vijver of aan de Kroon. Hoogeveen heeft nieuwe woningen nodig.

Woningbouwplannen Krakeel
Op de plek van de voormalige gymzaal en de voormalige bibliotheek/gemeentewerf in Krakeel heeft
WVG Ontwikkeling in 2017 een plan voor woningbouw ontwikkeld. Het plan bestaat uit zestien woningen verdeeld over drie bouwblokken. Eén bouwblok met vier seniorenwoningen (een of twee bouwlagen), en de andere twee blokken elk met zes eengezinswoningen (twee of drie bouwlagen).

Werkgroep inwoners Krakeel
Het oorspronkelijke plan werd vorig jaar openbaar gemaakt. Dat veroorzaakte de nodige onrust in de buurt. Er is toen een werkgroep van inwoners uit Krakeel in het leven geroepen om de plannen beter op de omgeving en wensen van de buurt aan te passen. Het bouwblok langs de vijver (in de buurt van de spartelvijver) is daarna korter geworden en de woningen kleiner.
Op 3 juli jl. is er een avond georganiseerd om de wijk op de hoogte te stellen van het aangepaste plan. Wat bleek? Het bouwplan voor de voormalige bibliotheek/gemeentewerf roept geen vragen op. Het bouwplan langs de vijver echter wel. Daartegen zijn op 3 juli veel argumenten naar voren gebracht door de wijkbewoners. De wijkbewoners deden een nieuwe suggestie: “Kunnen de geplande woningen langs de vijver vervallen en gebouwd worden aan de Kroon waar voorheen ook een blok woningen stond en waar nu een groenstrook ligt?”

De wijk is aan zet
Er zijn voldoende argumenten voor de gemeente om het aangepaste plan voor woningbouw langs de vijver ten uitvoer te brengen. Waarom? Vanaf de start van het Wijk OntwikkelingsPlan (WOP) Krakeel is duidelijk geweest dat op de plek van de gymzaal weer woningen gebouwd worden.
De gemeente wil zich dus houden aan dit plan, tenzij er in de wijk een breed draagvlak is voor een plan aan de Kroon. Dat zal op 2 oktober as. moeten blijken.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen