Algemeen

Door tekort aan bezorgers valt woensdageditie Hoogeveensche Courant niet overal in de bus: GB stelt vragen

Op 24 oktober 2022 heeft de fractie van Gemeentebelangen schriftelijke vragen gesteld over informatieverstrekking via Het Torentje dat elke woensdag in de huis aan huis editie staat van de Hoogeveensche courant. En dat Huis aan huis is de al een geruime tijd een probleem, in een aantal wijken in de gemeente Hoogeveen valt deze krant niet in de bus door een tekort aan bezorgers. 

De vragen van Gemeentebelangen luidden als volgt (cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

1. De afgelopen week ontvingen we wederom meerdere berichten dat de woensdagkrant niet bezorgd wordt, o.a. in het Centrum en de Weide. Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. vindt een passende informatievoorziening, die betaald wordt met publiek geld, een onderdeel van de verbinding tussen gemeente en inwoners.

Het college vindt het, net als u, vervelend dat de bezorging van de Hoogeveensche Courant niet naar wens verloopt. We moeten helaas nogmaals vaststellen dat we hier geen invloed op hebben. Dit is het gevolg van de arbeidsmarkt op dit moment. Net als dat geldt voor de NS die kortere treinen inzet als gevolg van vacatures, goederen die later worden bezorgd als gevolg van een tekort aan chauffeurs, heeft dit ook effect op de bezorging van de Hoogeveensche Courant. Er is een tekort aan bezorgers. Dat is een landelijk probleem. De oplage van de Hoogeveensche Courant is 33.000 exemplaren. In zeven wijken is op dit moment tijdelijk geen bezorger. Een wijk van een bezorger is 150 – 200 kranten.

2. Welke contractuele afspraken heeft de Gemeente Hoogeveen met de Hoogeveensche Courant over het Torentje en de beschikbaarheid/ bezorging van de woensdag editie?

We hebben een contract met de Hoogeveensche Courant voor een wekelijkse reservering van pagina’s voor het Torentje in de woensdag
editie. Deze krant is voor inwoners op woensdag gratis. Het contract is inclusief bezorging; deze wordt door Media Huis Noord uitbesteed. Er zijn geen aanvullende bedingen over de bezorging. We betalen een niet marktconform (lager) tarief. In 2022 betreft het twee pagina’s en vanaf 1 januari 2023 is dit 1 ½ pagina. Dit naar aanleiding van de bezuinigingstaakstelling die uw raad heeft opgelegd.

3. Ontvangt de Gemeente Hoogeveen financiële compensatie als de afspraken niet worden nagekomen?

Nee.

4. Bent u het met ons eens dat de informatievoorziening via het Torentje mede bijdraagt om doelstellingen uit de gemeenteprogramma’s te realiseren?

De informatie draagt bij aan de doelstellingen uit de gemeenteprogramma’s, maar gelukkig is de realisatie hiervan er niet van afhankelijk.

5. Welke middelen gaat het college inzetten als blijkt dat de beschikbaarheid/bezorging van het Torentje in gebreke blijft?

We blijven in gesprek met Mediahuis Noord over de bezorging en de mogelijkheden om deze te verbeteren. De gratis woensdagkrant is standaard ook beschikbaar voor inwoners op 11 servicepunten; van bibliotheek tot supermarkt.
Ter informatie: de Hoogeveensche Courant wordt aangemerkt als ‘nieuwsblad’ vanwege de abonnee editie op maandag en vrijdag. Daarom mag deze alleen bezorgd worden door jongeren van 15+. Media Huis Noord probeert per 1 januari de woensdagkrant juridisch los te koppelen van de abonneekrant, zodat deze ook bezorgd mag worden door jongeren van
13+. Daarmee hoopt men meer jongeren aan te kunnen trekken als bezorger. Bezorger worden van de Hoogeveensche Courant? bekijk de informatie HIER

 

Deze site (Regionieuws Hoogeveen) welke geheel door vrijwilligers wordt gerund en altijd gratis te lezen is, staat geheel los van de Hoogeveensche Courant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen