Donatie voor de Hospice Hoogeveen

Hoogeveen – In april heeft Govert Schilling op uitnodiging van Het Apostolisch Genootschap in Hoogeveen een minicollege gegeven met als titel “De ontdekking van de hemel en de plaats van de mens daarin”. Na afloop is er door de aanwezigen een vrijwillige bijdrage gegeven ten gunste van de vrijwilligers van de Hospice Hoogeveen.
De Hospice Hoogeveen is een warm en gastvrij huis waar mensen in alle rust en geborgenheid hun laatste levensdagen kunnen doorbrengen. Naast de beroepskrachten zetten veel vrijwilligers zich dagelijks in om dit mogelijk te maken. Hun liefdevolle zorg en ‘er zijn voor de gast’ zijn van onschatbare waarde. De donatie kan o.a. ingezet voor de uitbreiding van de bibliotheek.
De cheque ad € 240,00 is zaterdag 7 juli 2018 door Britt Veld en Nanouk Sanders in het Hospice overhandigd. Na de overhandiging kregen Britt en Nanouk een rondleiding om te ervaren hoe mooi en nuttig dit werk door vrijwilligers is.


Foto: Louise Brink