Foto Pixabay
Algemeen

Definitief geen jacht op konijn en beperkingen jacht op haas in seizoen 2022/2023

Zoals eerder op 14 april 2022 aangekondigd opent Minister Van der Wal voor Natuur en Stikstof komend jachtseizoen (2022/2023) niet de jacht op het konijn. Dit geldt voor alle provincies. Daarnaast opent de minister komend seizoen niet de jacht op de haas in de provincies Groningen, Limburg en Utrecht. De reden is de dalende populatietrend.

Met een ondertekening van de regeling en publicatie in de Staatscourant op 28 juli 2022 is de regeling nu definitief. Samen met de wilde eend, fazant en houtduif, staan het konijn en de haas op de zogenoemde wildlijst. Komend seizoen (2022/2023) kan nog wel gejaagd worden op de wilde eend, houtduif en fazant.

Op 14 april 2022 heeft de minister haar voorgenomen besluit over deze regeling aangekondigd in een brief aan de Tweede Kamer. Tot en met 10 juni 2022 kon eenieder reageren op het besluit via een internetconsultatie. Het onderwerp leeft onder veel mensen en dat is terug te zien in de vele reacties op de internetconsultatie. Er zijn geen nieuwe inzichten uit de reacties naar voren gekomen die een aanpassing van het besluit rechtvaardigen.

Oorzaken achteruitgang soorten

Jacht is niet de hoofdoorzaak van de achteruitgang van de soorten op de wildlijst. De belangrijkste oorzaken zijn habitatverlies, afgenomen kwaliteit van het leefgebied en het effect van predatoren. Dit komt onder andere door intensivering en schaalvergroting van de landbouw, veranderingen in het landschap en landbouwmachines. Terreinbeheer en adviezen over maaien helpen onder andere bij het tegengaan van verdere achteruitgang van deze soorten.

Het landelijk sluiten van de jacht op soorten van de wildlijst kan een grote impact hebben op faunabeheer, schadebestrijding en natuurbeheer. Daarom wil de minister een gebiedsgerichte aanpak, waarbij de jacht op een bepaalde soort alleen wordt geopend in die gebieden waar het goed gaat met deze soort, in combinatie met maatregelen voor herstel van de populatie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen