Daling WW stagneert, energietransitie vraagt technisch personeel

In september bleef de WW vrijwel constant in Drenthe. Ook op jaarbasis is er vrijwel geen verandering. De WW blijft historisch gezien op een laag niveau. Daarnaast vraagt de energietransitie om meer personeel in de industrie.

Stagnatie WW in september

Eind september ontvingen 4.227 inwoners van de provincie Drenthe een WW-uitkering. Dat is 1,6% van de Drentse beroepsbevolking. In september bleef het aantal WW-uitkeringen in Drenthe vrijwel constant met een afname van 0,6% (-27 uitkeringen). De afname op maandbasis was het hoogst vanuit de uitzendsector. De hoogste toename kwam uit de sector zorg en welzijn. In vergelijking met vorig jaar ligt de WW in Drenthe 0,2% (-10 uitkeringen) lager.

Ook landelijk bleef de WW vrijwel constant afgelopen maand. Eind september telde Nederland 155.119 WW-uitkeringen (1,6% van de beroepsbevolking). Dat zijn er 1.270 minder dan in augustus (-0,8%). Vorig jaar telde Nederland in september 152.015 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 3.104 uitkeringen (+2,0%).

Verduurzaming van industrie vraagt veel technisch personeel

In het kader van het Klimaatakkoord is ook de industrie aan het verduurzamen. Voor de uitvoering van klimaatmaatregelen zijn veel vakmensen nodig op het gebied van procestechniek, werktuigbouw, elektrotechniek en ICT, maar ook van kwaliteit en veiligheid. Bij deze ‘klimaatbanen’ in de industrie gaat het bijvoorbeeld om monteurs van industriële machines en installaties, ontwerpers van ICT-systemen, tekenaars werktuigbouw en kwaliteitscontroleurs industrie.

Er zijn veel vacatures voor klimaatbanen in de industrie. Bovendien is er naast de klimaatwerkzaamheden ook in het algemeen veel vraag naar mensen die dit werk uitvoeren. Eind juni 2023 stonden in de arbeidsmarktregio Drenthe bijna 600 vacatures open voor deze beroepen. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als in juni 2019 (+107%). Het aantal vacatures groeide daarna vrijwel ieder jaar. In 2020 zakte het aantal vacatures in de arbeidsmarktregio Drenthe door de coronacrisis in. Daarna is de toename weer groot: er zijn nu ruim 200 vacatures meer dan drie jaar geleden (+58%).

Klimaatbanen: ontwikkeling openstaande vacatures voor de relevante beroepen in de industrie

Arbeidsmarktregio Drenthe

Bron: UWV

Ook in toekomst veel werk in klimaatbanen

Voor beroepen die nodig zijn om de verduurzaming van de industrie vorm te geven, hebben werkgevers in Drenthe al jaren moeite om hun vacatures te vervullen. Naar verwachting houden de personeelstekorten voor deze beroepen aan, onder andere door de vergrijzing in de industrie en de afname van studenten in vooral het mbo en hbo. Opleidingen in deze richtingen bieden dus een (zeer) goed toekomstperspectief voor jongeren. Maar ook voor werkzoekenden en werkenden die de overstap naar een ‘klimaatbaan’ willen maken zijn er goede baankansen.

Het volledige artikel over klimaatbanen in de industrie vindt u hier: Verduurzaming industrie vraagt om vakmensen

Regionale verschillen

In september bleef de WW vrijwel constant in de drie noordelijke provincies. Ook ten opzichte van vorig jaar waren de mutaties beperkt.

  • UWV verstrekte eind september in de provincie Groningen 5.282 WW-uitkeringen; 1,3% minder dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind september 0,9% hoger dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in september toe met 0,1% tot 5.497. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een daling van 1,6%.