Algemeen

Corporaties in gesprek met gemeenteraad Hoogeveen

Het thema wonen is actueler dan ooit. Ook in Hoogeveen zijn er uitdagingen op het gebied van wonen. De woningcorporaties Domesta, Actium en Woonconcept nodigden de (nieuwe) gemeenteraadsleden uit voor een interactieve avond over sociale huurwoningen in Hoogeveen.

 

Gezamenlijk doelen bereiken
De samenwerkende corporaties wilden graag kennismaken en in gesprek gaan met de nieuwe raadsleden om gezamenlijke doelen te bespreken. “Ook in Hoogeveen staan we aan de vooravond van een grote opgave op het gebied van wonen. Niet alleen op het gebied van woningen, van de stenen. Maar ook de sociale kant verdient veel aandacht, dat gaat hand in hand. Gemeenten en woningcorporaties zijn belangrijke partners, met uiteindelijk dezelfde doelstellingen. Ontzettend belangrijk dat we ons in elkaar verdiepen. Ieder vanuit onze eigen rol, zodat we kunnen kijken wat we kunnen bijdragen”, vertelt Nicole Peeters, directeur-bestuurder bij Woonconcept.

 

In gesprek over belangrijke thema’s
Duurzaamheid, beschikbaarheid, betaalbaarheid en leefbaarheid. Dè thema’s waar het om draait. In kleine groepen werd hierover gesproken, wie doet wat en hoe kunnen we elkaar versterken. “Verreweg de meeste huurders van woningcorporaties hebben een laag inkomen. Daarom proberen we de huren zo laag mogelijk te houden. De laatste maanden is de energierekening voor veel mensen gestegen. Daarom wordt het ook steeds belangrijker om huizen snel te isoleren. Dat is wat wij kunnen bijdragen aan betaalbaar wonen. Maar betaalbaar wonen gaat ook over inkomen. Hierin heeft de gemeente een belangrijke rol als het gaat om het ondersteunen van mensen met een laag inkomen,” geeft Bert Moormann aan, bestuurder bij Domesta.

In verbinding aan de slag
De avond was erg geslaagd, volgens de aanwezigen. Door kennismaking ontstaat verbinding en is het makkelijker om elkaar daarna te bevragen op verdere inhoud. “Juist een gemeenteraad kan veel betekenen voor het wonen in een gemeente als Hoogeveen. De gemeenteraadsleden nemen belangrijke beslissingen in het dossier wonen, zoals de woonvisie. Daarom is het belangrijk om te weten wat er speelt op het gebied van wonen en wat corporaties doen. Wat onze beweegredenen zijn en die van de raadsleden en hoe we elkaar kunnen versterken”, benadrukt Nicole Peeters. Raadsleden gaven ook aan de avond als zeer waardevol te hebben ervaren. Goed om met de woningcorporaties in gesprek te zijn en inzicht te krijgen in de belangrijke thema’s waar ze mee bezig zijn. Een avond die zeker voor herhaling vatbaar is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen