CDA Hoogeveen stelt schriftelijke vragen over Kampsbossie in Noordscheschut

CDA Hoogeveen heeft schriftelijke vragen gesteld over de bomenkap bij het ‘Kampsbossie’ in Noordscheschut. Het ‘Kampsbossie’ is een klein bos in de nabije omgeving van Noordscheschut en wordt door veel inwoners van Noordscheschut gebruikt voor een wandeling. Onlangs ontving het CDA signalen over grootschalige bomenkamp bij het ‘Kampsbossie’ door natuurorganisatie het Drentse Landschap. Het Drentse Landschap is begonnen met het kappen van een groot aantal Amerikaanse eiken, terwijl er inwoners zijn die zeer zuinig omgaan met deze bomen. Het is voor CDA-raadslid Aaf-Tineke Bisschop reden voor schriftelijke vragen.

 

Bisschop licht toe: “Vanaf 6 maart is het Drentse Landschap begonnen met het grootschalig kappen van Amerikaanse eiken in het ‘Kampsbossie’. Een deel van de eiken wordt gekapt vanwege valrisico bij de naastgelegen A37 en de slechte staat waarin de bomen zich verkeren. Veel van de Amerikaanse eiken wordt echter door de natuurorganisatie verwijderd om reden van haar dominantie in het bos, terwijl er inwoners zijn die erg zuinig omgaan met de bomen. Het CDA is van mening dat we als rentmeesters ons prachtige landschap moeten koesteren met oog voor landbouw, natuur en recreatie. Daarom stellen we hierover schriftelijke vragen aan het college.”

 

Bisschop vraagt het college naar zijn standpunt omtrent de bomenkap in het ‘Kampsbossie’ en naar de vergunningverlening ervan. Daarnaast vraagt Bisschop het college of er herbebossing in de plaats komt en of er nog andere plannen zijn voor het grootschalig kappen van bomen.