CDA en Gemeentebelangen verzetten zich tegen verbod op hertenkampen

CDA Hoogeveen en Gemeentebelangen Hoogeveen slaan de handen ineen en sluiten zich aan bij het groeiend verzet tegen het verbod op hertenkampen. Inmiddels zijn er in heel Nederland al politieke partijen die opkomen voor de hertenkampen in hun gemeente. Het onderwerp werd een actueel thema in de lokale politiek toen vorige maand duidelijk werd dat een kabinetsbesluit als effect zou hebben dat hertenkampen op termijn zouden verdwijnen.

Het omstreden kabinetsbesluit gaat over de lijst van toegelaten hobby- en huisdieren. Dam- en edelherten zijn door het kabinet van die lijst af gehaald, wat betekent dat deze herten niet meer gehouden mogen worden, ook niet in hertenkampen. Op 26 januari sprak een commissie van de Tweede Kamer hierover met verantwoordelijk minister Adema en werd duidelijk dat de minister vast zou blijven houden aan dit besluit. Een storm van verzet met oproepen, brieven en petities gaat nu door de gemeenten en heeft ook Hoogeveen bereikt waar het CDA en Gemeentebelangen de handschoen hebben opgepakt.

 

‘Het is een onzinnig besluit dat een einde maakt aan een decennialange traditie in heel veel gemeenten,’ zegt fractievoorzitter Hilma Hooijer van Gemeentebelangen. Zij trekt in haar verzet samen op met CDA-fractievoorzitter Femke Koekoek: ‘Het besluit is opnieuw een voorbeeld van doorgeslagen regeldrift in de Nederlandse politiek. Ik vraag me echt af voor welk probleem dit besluit een oplossing is.’ Volgens het kabinet is het besluit te rechtvaardigen omdat het dierenwelzijn van de herten en de veiligheid van bezoekers aan hertenkampen in het geding zou zijn. De twee Hoogeveense fractievoorzitters kunnen die argumentatie nog steeds nauwelijks volgen. Volgens hen is er geen sprake van dierenleed bij dieren die al generaties lang worden geboren en leven in ruim opgezette hertenkampen zoals die aan de Boekweitlaan in Hoogeveen en in het Spaarbankbos. En voor het veiligheidsargument voor bezoekers hebben de twee al helemaal geen goed woord over. ‘Ik heb nog nooit gehoord dat er iets mis is gegaan bij hertenkampen,’ zegt Hooijer en Koekoek sluit aan: ‘Als het kabinet zich dan toch zulke grote zorgen maakt om de veiligheid van onze inwoners dat zou zij er beter aan doen om de wolf in onze provincie te bestrijden dat de herten in onze hertenkampen!’

 

In de raadsvergadering van donderdag 16 februari dienen het CDA en Gemeentebelangen gezamenlijk een motie in. Wanneer een meerderheid van de Hoogeveense raadsleden het met de twee partijen eens is, gaat er vervolgens een brief naar de minister en de Tweede Kamer om de gekoesterde hertenkampen alsnog voor de toekomst te behouden.