Brink Hollandscheveld voorzien van plastic matten

Hollandscheveld – De basis voor de semi-verharding van De Brink is gelegd. Om een goede ondergrond te krijgen waarop tijdens evenementen op De Brink eenvoudiger een feesttent geplaatst kan worden en een betere en drogere bodem te maken zijn er speciale kunststof matten gelegd.

Deze matten worden ingestrooid met een speciaal granulaat en daarin wordt weer graszaad gezaaid. Het gevolg is na verloop van tijd weer een prachtige groene grasmat met de eigenschappen van een verhard terrein. De situatie was ten tijde van evenementen min of meer onhoudbaar geworden want het was meestal erg drassig en daardoor onwerkbaar.
Er staat inmiddels ook nieuwe verlichting op De Brink en ook het oorlogsmonument krijgt een prominentere plaats. De in slechte staat verkerende struiken tussen De Brink en de kerk zijn verwijderd en worden vervangen door een strakke beukenhaag.
Tegelijkertijd met De Brink wordt ook de Hendrik Raakweg aangepakt. Deze wordt voorzien van een nieuwe asfalt laag, nieuwe schuine trottoirbanden, nieuwe straatkolken en nieuwe voetpaden. Om passeren van de stoep van de hervormde kerk door rolstoelen, rollators, kinderwagens enz. te vergemakkelijken wordt de straat ter hoogte van de kerk verhoogd.
Foto: Gerrie Bijl  bron: Puur Hollandscheveld