BOKD spreekt zorg uit over publiek- en openbaar vervoer

Hoogeveen – 10 juli is een brief namens bestuur BOKD naar B&W, Raad, Drentse gemeenten, Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en OV-bureau gestuurd waarin BOKD haar ongerustheid uitspreekt inzake het openbaar en publiek vervoer in Drenthe.

BOKD maakt zich zorgen en deze zorgen.De zorgen gaan over de leefbaarheid en meer specifiek over de mobiliteit in en bereikbaarheid van de dorpen in Drenthe.
Hoewel het Openbaar Vervoer (OV) in provincies Groningen en Drenthe de laatste jaren duidelijk in de lift zit, geldt dit helaas niet voor de dunner bevolkte gebieden. “Dikke lijnen worden dikker en dunne lijnen worden dunner”. Beide zijn het directe gevolg van het gevoerde beleid van de afgelopen jaren. Gelukkig wordt er weer iets meer geïnvesteerd in dunnere lijnen, waardoor ook deze een groei vertonen.

Helaas zijn er ook nieuwe ontwikkelingen die een tegengesteld effect sorteren. Een aantal lijnbelbussen is opgeheven en de regiotaxi is vervangen door de HUB-taxi. Deze HUB-taxi valt onder het Publiek Vervoer (PV) waar u als gemeenten voor verantwoordelijk bent.
Het spijt ons te moeten constateren dat deze HUB-taxi absoluut geen goede vervanger is voor noch de lijnbelbus, noch de regiotaxi. De HUB-taxi is voor zowel inwoner als bezoeker nauwelijks te vinden, kost veel meer tijd onder andere door gebrek aan betrouwbare aansluitingen op het aanwezige OV, maar bovenal: is veel en veel te duur.

BOKD vindt het jammer dat OV louter als kostenpost gezien wordt, zonder de baten, ook op andere beleidsterreinen dan vervoer mee te wegen. Zo is OV goed voor onder andere milieu, onafhankelijkheid, participatie, sociale cohesie, toerisme en niet te vergeten werkgelegenheid. Daarnaast is OV voor veel mensen van belang voor de bereikbaarheid van medische voorzieningen (ook tegen het licht van de voortdurende centralisatie van medische zorg) en mede van invloed op keuzes voor (vervolg)onderwijs. Wij wijzen u daarom graag op het recente rapport van Kennisinstituut voor Mobiliteit, waarin aangegeven wordt dat 20% van de reizigers op dunne buslijnen geen alternatief heeft als de bus verdwijnt.

BOKD adviseren u derhalve bij het OV-bureau te pleiten voor een versterking van het OV in de dunner bevolkte gebieden en niet alleen richting Groningen stad. Veel inwoners van Drenthe zijn immers niet op Groningen maar juist op Zwolle en verder georiënteerd.
Goede verbindingen van dorpen met en tussen de plaatsen met een station (Assen, Beilen, Emmen, Hoogeveen) zullen ook economisch een impuls geven doordat het aantrekkelijker wordt zich in de dorpen te vestigen.
Een eerste begin kan gemaakt worden door het herstellen van de lijnbelbussen en het inzetten van kleinschalig OV (bijvoorbeeld acht persoonsbusjes) al dan niet op afroep (lijnbelbus) op lijnen met groeipotentie.