Bodemsanering Hoofdstraat van start

Hoogeveen – Een schone bodem onder de Hoofdstraat? T&K service gaat daarvoor zorgen. Maandag 1 juli start de sanering van de bodemverontreiniging rondom de Cascade. Begin september moeten de werkzaamheden zijn afgerond.

Bijna 60 jaar lang werd er brandstof verkocht aan Hoofdstraat 192. Door lekkage is de bodem verontreinigd geraakt. De bovengrond is in de jaren negentig al gesaneerd. Om verspreiding van de verontreiniging te voorkomen wordt nu ook de dieper gelegen bodem schoongemaakt. Dit gebeurt in opdracht van de gemeente, de provincie Drenthe en de Regionale Uitvoeringsdienst.

Vanaf de eerste week van juli vinden er boringen plaats. Tijdens het boren worden er stoffen in de bodem gespoten. Deze stoffen, vooral Calcium- en Natriumsulfaat, zijn in de fabriek verrijkt met zuurstofatomen. Na de injectie in de bodem valt dit uiteen in onschadelijke stoffen. Deze komen van nature in de bodem voor en breken de verontreiniging af. Daarna worden Nitraat en Fosfaat geïnjecteerd. Dit is een soort vloeibare kunstmest die vooral als voeding dient voor de bacteriën die de resterende verontreiniging op gaan eten.
Boren geeft geluid. Dit kan overlast veroorzaken. Door meerdere machines in te zetten wordt het boren zo snel mogelijk afgerond zodat de overlast zo kort mogelijk duurt.

Vóór de bouwvakantie worden de saneringswerkzaamheden aan de westzijde van de Cascade uitgevoerd. Na de bouwvakantie worden de werkzaamheden aan de oostzijde van de Cascade voortgezet. De winkels en woningen blijven gewoon bereikbaar.
Begin september moet de sanering klaar zijn. Daarna wordt dit deel van de Hoofdstraat opnieuw ingericht als onderdeel van de totale reconstructie van de Hoofdstraat.