Bestuur V.V Hoogeveen luidt noodklok tijdens ledenvergadering

Het is één minuut voor twaalf. Dat was min of meer de boodschap tijdens de slecht bezochte ledenvergadering afgelopen donderdag. Zowel organisatorisch als financieel moeten alle zeilen worden bijgezet om het hoofd boven water te houden. Positieve geluiden waren er ook. Zo is de jeugdafdeling flink gestegen op de ranglijst van beste jeugdopleidingen en is men dichtbij een lokale KNVB certificering. Daarnaast werd het nieuwe clubtenue gekozen.
Voorzitter Carlo van der Weij stak zijn teleurstelling niet onder stoelen of banken als het ging over de zeer matige opkomst tijdens de ledenvergadering.

De huidige situatie is namelijk niet lang meer vol te houden. De kar wordt door een veel te kleine groep getrokken. Deze personen krijgen er telkens meer taken bij en dat is niet langer vol te houden.
Diverse activiteiten kunnen geen doorgang meer vinden. Zo lijkt het er op dit moment op dat het succesvolle Business IT Rent-toernooi voor de jeugd geen doorgang kan vinden. Ook is er geen jeugdcommissie meer. De praktische organisatie rond de jeugdafdeling loopt dan ook gevaar. Ook een activiteitencommissie is er niet meer. Het zijn slechts een aantal voorbeelden.
Van der Weij constateert dat er zeker niet altijd sprake is van onwil. De ervaring leert dat mensen zich best willen inzetten voor activiteiten/opdrachten met een duidelijk einddoel. Deze personen melden zich vaak niet uit zichzelf. Persoonlijke benadering werkt in dat geval het beste. Het bestuur zoekt dan ook personen die zich hiervoor willen inzetten of willen meedenken hoe we dit kunnen organiseren. Geïnteresseerde leden kun een mail sturen naar: arjanpost@vvhoogeveen.nl.

De financiële situatie sluit aan bij bovengenoemde. Een flinke kostenverhoging vanuit de gemeente, tegenvallende kantineopbrengsten en stijgende kosten vanuit de KNVB zorgen ervoor dat de broekriem flink aangehaald moet worden en pijnlijke maatregelen op korte termijn niet uitgesloten kunnen worden. De inkomsten moeten dus worden verhoogd en dat kan bijvoorbeeld door het organiseren van activiteiten (waar dus vrijwilligers voor nodig zijn).
Winst valt er zeker ook nog te halen op sponsorgebied. De sponsorcommissie boekt op dit moment mooie resultaten, maar dat is nog lang niet voldoende. Men zoekt dan ook één of meerdere daadkrachtige personen met goede contacten in het bedrijfsleven.
Contributieverhoging per 1 januari is mede door de gemeentelijk kostenverhoging die op die datum ingaat onontkomelijk. De ledenvergadering stemde dan ook unaniem in met een verhoging van 6 procent. Ondanks deze verhoging is onze club hiermee nog steeds de goedkoopste voetbalclub van Hoogeveen.