Belangstellenden gezocht voor woonidee “Knarrenhof”

Hoogeveen – Bij Stichting Welzijnswerk is het verzoek van een bewoner binnengekomen om onder de inwoners van de gemeente Hoogeveen de belangstelling te peilen voor een woongemeenschap op basis van het concept “Knarrenhof”.

Het concept “Knarrenhof” is de combinatie van de hofjes van vroeger met het gemak van heden.
Hierdoor ontstaat een uniek concept van veilig wonen met veel privacy en tegelijkertijd alle voordelen van samenwonen. Het Knarrenhof is namelijk bedoeld voor mensen die het leuk vinden elkaar af en toe te helpen, maar hierin geen verplichting willen. Het een vrijblijvende gemeenschap waar je van elkaars kennis/kunde en gezelschap profiteert. Dit is ideaal voor de moderne senior die zelfstandig wil blijven en die steeds minder op mantelzorg en kinderen kan terugvallen.
De Meergeneratiehofjes zijn bedoeld voor mensen van 19 tot 109 jaar. Zo kunnen starters, oudere jongeren, jongere ouderen en senioren onder elkaar wonen in een levendige gemeenschap waar men elkaar kent. Hier helpt men aardige buren waar nodig. Niet met zorg, maar met aandacht.

Knarrenhof is een landelijke stichting met een maatschappelijk doel, namelijk de leeftijdsbestendige bouw van woongroepen voor zelfredzame senioren. De stichting kan ondersteuning bieden bij het realiseren van dergelijke woongemeenschappen wanneer daar in een gemeente voldoende belangstelling voor is en er een actieve werkgroep is die zich hiervoor wil inzetten.

Heeft u belangstelling en wilt u meewerken in een werkgroep om een dergelijke woongemeenschap te realiseren? Meldt u zich dan voor 25 april 2019 aan via: [email protected]. Bij voldoende belangstelling wordt in mei een eerste bijeenkomst georganiseerd. Zie voor meer informatie https://www.knarrenhof.nl/  Foto:SWW