Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2018 helpt innovatieve projecten realiseren

Hoogeveen – Groeiende bedrijvigheid en uitbreiding van het aantal banen. Dat is wat de gemeenten Hoogeveen, Coevorden en Emmen willen om de regio economisch te versterken. Daarom helpen zij ondernemers die bijdragen aan deze ambities. Zij doen dit samen met provincie Drenthe en het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat in de Bedrijvenregeling Dutch TechZone 2018.

De regeling is bedoeld voor zowel mkb’ers als grote ondernemingen.
Bouke Arends, voorzitter Dutch TechZone: “De Bedrijvenregeling Vierkant voor Werk, voorloper van deze Bedrijvenregeling, heeft voorzien in een enorme behoefte. We hebben die regeling geëvalueerd en op een aantal punten aangepast, bijvoorbeeld om ook mkb’ers optimaal gebruik te laten maken van de subsidie. We sluiten dus nog meer aan op de vraag van ondernemers.”

Investeringen en nieuwe banen
De regeling gaat open op 11 juni. Van 11 juni tot en met 1 oktober 2018 kunnen ondernemers die zich nieuw komen vestigen in de gemeente Hoogeveen, Coevorden of Emmen subsidie aanvragen voor hun investering. Gevestigde ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor de uitvoering van projecten die zijn gericht op uitbreiding, diversificatie of fundamentele wijzigingen van bedrijfsactiviteiten in de drie gemeenten.
Voor investeringen kunnen mkb’ers en grote bedrijven maximaal 30% van het investeringsbedrag geïnvesteerd krijgen. Voor projecten die substantiële en langdurige werkgelegenheid opleveren in het gebied kunnen mkb’ers per nieuw gerealiseerde arbeidsplaats € 5.000 subsidie krijgen, met een maximum van € 100.000.

Toetsing via tenderprocedure
Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) voert de regeling uit. Elke subsidieaanvraag wordt getoetst via een tenderprocedure. Uit de beoordeling van de aanvragen ontstaat na 1 oktober 2018 een rangschikking. De kwalitatief beste aanvragen komen met voorrang in aanmerking voor subsidie. De subsidies worden op volgorde van de rangschikking verstrekt, totdat het subsidieplafond is bereikt.