Algemeen

Alfa-college heeft landelijke primeur met eerste practor Vitaliteit

Tijdens een bijeenkomst in Martiniplaza is dr. Silvia Brouwer donderdagmiddag officieel geïnstalleerd als practor Vitaliteit van het Alfa-college. Met deze installatie is dr. Brouwer de eerste practor Vitaliteit van Nederland. In haar practorale rede genaamd ‘Vitaliteit in beweging’ ging ze in op welke manier het mbo bijdraagt aan een vitalere maatschappij. De rede van dr. Brouwer werd ingeleid door Nico van Meeteren, algemeen directeur topsector Life Science & Health en hoogleraar Erasmus Medisch Centrum.

Een practoraat is een expertiseplatform binnen een mbo instelling waar praktijkgericht onderzoek wordt uitgevoerd. Doel is het verspreiden van kennis en innovatie, en opleiden tot innovatief vakmanschap. Binnen een practoraat werken een practor en kenniskringleden (dit kunnen bijvoorbeeld docent- en/of student-onderzoekers zijn, professionals van publieke of private organisaties of burgers) samen aan vraagstukken uit de praktijk.

“Ik ben trots op onze practor Vitaliteit, de eerste in Nederland. En trots op de bijdrage die we hiermee leveren aan een vitale regio, vitale studenten en vitale inwoners”, zegt Wim Moes, voorzitter College van Bestuur van het Alfa-college.

Practoraat Vitaliteit
De thema’s zorg, welzijn, sport en gezondheid zijn enorm in ontwikkeling. Het practoraat Vitaliteit van het Alfa-college doet praktijkonderzoek en ontwikkelt en deelt innovaties en kennis en op vakinhoudelijke thema’s op het gebied van vitaliteit. Dit gebeurt door samen te werken met de 33 partners verenigd in de publiek-private Vitaliteitscampus, met mbo-,hbo-, en masterstudenten en docenten en medewerkers uit het werkveld van Sport & Bewegen, Zorg & Welzijn, Human Technology en Gaming. Zo ontstaat een lerend netwerk, waarin het delen vankennis, vaardigheden en onderzoekende houding op het gebied van vitaliteit worden gestimuleerd. En we zorgen ervoor dat onze opleidingen blijven meegaan in de laatste ontwikkelingen en daarmee aansluiten op de praktijk. We leiden vitale professionals op die een zinvolle bijdrage leveren aan een vitale regio.

In Nederland zijn er 89 practoraten die waarde toevoegen aan relevante vraagtukken landelijk en regionaal.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen