Algemeen

Aandacht van werkgevers voor mantelzorg leidt tot betere cijfers

Regio – Provincie Drenthe start in 2019 de bewustwordingscampagne ‘Aandacht voor mantelzorg in Drenthe’ voor werkgevers. Veel werkgevers en mantelzorgers denken namelijk dat mantelzorg alleen maar een privékwestie is. Dat is vaak de reden waarom er geen aandacht voor is, met alle mogelijke gevolgen van dien.

Waarom zou je als werkgever wel aandacht moeten besteden aan mantelzorg? Mantelzorgers zijn mensen die langdurig en onbetaald zorgen voor een chronisch zieke, gehandicapte of hulpbehoevende persoon uit hun omgeving. Een terugtrekkende overheid en vergrijzing zorgen voor toename van het aan
tal mantelzorgers: nu is dat 18% van de werkenden met een verwachte stijging naar 25% de komende jaren.
Aandacht voor mantelzorg leidt tot betere financiële cijfers en een beter rapportcijfer als werkgever. Het effect hiervan is niet alleen behoud van personeel, maar een positief imago is ook aantrekkelijk voor nieuw personeel. Precies wat nodig is in deze tijd van personeelstekort.
Hoe kun je als werkgever de juiste aandacht besteden aan mantelzorg? Aandacht betekent in de kern onderzoeken wie er mantelzorger zijn in de eigen organisatie, vragen hoe deze combinatie functioneert en oplossingen
zoeken voor eventuele knelpunten. Daarnaast is het belangrijk om op de hoogte te zijn van wet en regelgeving op het gebied van werkende mantelzorgers, en om de aandacht voor het onderwerp onderdeel te maken van het personeelsbeleid zodat het niet blijft bij incidentele gesprekken en ad hoc oplossingen.

Cursus voor werkgevers Om dit op een effectieve manier handen en voeten te geven heeft de provincie Drenthe een laagdrempelige en gratis te volgen cursus ontwikkeld. Om daadwerkelijke resultaten te boeken is enige spreiding in tijd noodzakelijk, maar we doen dit met een minimale tijdsinvestering.
De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten van 1,5 uur tussen maart en juli 2019.
Tijdstip: Tussen 17.00 en 19.00, inclusief gratis maaltijd.
Plaats: Zoveel mogelijk in de buurt van waar de deel nemers gevestigd zijn.
Aanmelden: U kunt zich aanmelden bij mevrouw Carin Patty, C.Patty@drenthe.nl.
Voor inhoudelijke informatie kunt u terecht bij de heer Albert Nieuwenhuis, info@nieuwadvies

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Aankomende evenementen