27 Oktober 2022 lezing van Cees Houtman

ELIM – Op  27 oktober is de volgende leerhuisochtend in Elim .Dit gebeuren is in de Gereformeerde Kerk aan de Perebomenweg in Elim. De spreker deze ochtend is Cees Houtman. Naast het “leerhuisgedeelte” is er ook tijd voor ontmoeting: van te voren (koffie en thee staan vanaf half 11 klaar) en bij de lunch na afloop. De kosten zijn € 10 voor degenen die alleen aanwezig zijn bij de lezing en €15 als men ook blijft lunchen.

Iedereen die zich al eerder heeft opgegeven, hoeft dat niet opnieuw te doen. Wel graag aangeven als je niet blijft lunchen. We hopen velen van jullie opnieuw te ontmoeten.

Cees Houtman:

Titel De Selfmade Dominee – Toen God nog een begrip was: In de reeks beschouwingen en stellingen wordt het onderwerp belicht onder verwijzing naar een aantal in de laatste jaren verschenen publicaties waaronder  De selfmade dominee als auteur.  Dit  boek geeft  op de achterzijde  de volgende omschrijving van de inhoud: Tot het gezicht van protestants Nederland in de negentiende eeuw behoorde niet alleen ‘de dominee-dichter’ of ‘ de predikant-novellist’, maar ook de schrijvende selfmade dominee, de niet-academisch gevormde ‘godgeleerde’ die als kerkelijk werker of als evangelist actief was, maar ook als auteur van zich deed horen. Als wetenschappelijk of literair begaafd talent publiceerde de selfmade dominee (populair-) wetenschappelijke geschriften, stichtelijke poëzie, novellen, romans en lectuur voor de jeugd. Met elkaar vormen de schrijvende selfmade dominees een ‘collectief’, even bont en divers als het protestantisme van hun tijd. De portretten van zesentwintig dominees brengen hen tot leven. Het kerkelijk-maatschappelijk leven, het religieuze en spirituele klimaat en de leescultuur van protestants Nederland in die tijd krijgen daarbij ruim aandacht.

 27 oktober a.s. aanvang 10:30 uur