14 leerlingen RSG Wolfsbos uit voorzorg in thuisquarantaine

Afgelopen weekend is bij een leerling van locatie Harm Smeenge het coronavirus vastgesteld. Vandaag bleek een andere leerling uit dezelfde klas ook het coronavirus te hebben. De twee leerlingen zitten inmiddels in thuisquarantaine. Bij beide meldingen heeft de school overleg gehad met de GGD.

 

Bron- en contactonderzoek
Leo van der Beek, teamleider van RSG Wolfsbos op locatie Harm Smeenge licht toe: “Nadat de leerlingen positief getest waren op het coronavirus, heeft de GGD meteen bron- en contactonderzoek uitgevoerd. Naar aanleiding van het onderzoek van vandaag zijn inmiddels 14 leerlingen uit voorzorg ook in thuisquarantaine geplaatst. Het gaat hier om leerlingen die ‘nauw contact’ hebben gehad met hun klasgenoten. Onder ‘nauw contact’ wordt verstaan dat iemand langer dan 15 minuten binnen 1,5 meter contact heeft gehad met iemand die positief getest is op het coronavirus.”

Wees alert
“Voor leerlingen en medewerkers die niet in ‘nauw contact’ zijn geweest met de betreffende twee leerlingen, is er conform de adviezen van GGD geen aanleiding om nadere maatregelen te nemen en kunnen zij, met in achtneming van de algemene hygiënemaatregelen, de school blijven bezoeken. Uiteraard is het wel van groot belang dat iedereen alert blijft op het ontwikkelen van klachten”, aldus van der Beek.