Algemeen

Minder mensen na WW in de bijstand

In oktober nam het aantal WW-uitkeringen licht toe in de provincie Drenthe. De WW blijft historisch gezien op een laag niveau. Mede door de krappe arbeidsmarkt kwamen er in het afgelopen jaar opnieuw minder mensen na het beëindigen van hun WW-uitkering in de bijstand terecht.

Iets meer WW-uitkeringen in oktober

Eind oktober ontvingen 4.258 inwoners van de provincie Drenthe een WW-uitkering. Dat is 1,6% van de Drentse beroepsbevolking. In oktober nam het aantal WW-uitkeringen in Drenthe licht toe, met 0,7% (31 uitkeringen). In de sectoren zijn de verschillen met september ook maar klein. Vanuit de landbouw, vervoer & opslag en uitzendbureaus nam de WW toe. In sectoren als zorg & welzijn en schoonmaak nam de WW af. In vergelijking met vorig jaar ligt de WW in Drenthe 1,0% (44 uitkeringen) hoger.

Landelijk bleef de WW vrijwel constant afgelopen maand. Eind oktober telde Nederland 155.750 WW-uitkeringen (1,6% van de beroepsbevolking). Dat zijn er 631 meer dan in september (+0,4%). Vorig jaar telde Nederland in oktober 149.513 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 6.237 uitkeringen (+4,2%).

Iets meer WW-uitkeringen in oktober

Eind oktober ontvingen 4.258 inwoners van de provincie Drenthe een WW-uitkering. Dat is 1,6% van de Drentse beroepsbevolking. In oktober nam het aantal WW-uitkeringen in Drenthe licht toe, met 0,7% (31 uitkeringen). In de sectoren zijn de verschillen met september ook maar klein. Vanuit de landbouw, vervoer & opslag en uitzendbureaus nam de WW toe. In sectoren als zorg & welzijn en schoonmaak nam de WW af. In vergelijking met vorig jaar ligt de WW in Drenthe 1,0% (44 uitkeringen) hoger.

Landelijk bleef de WW vrijwel constant afgelopen maand. Eind oktober telde Nederland 155.750 WW-uitkeringen (1,6% van de beroepsbevolking). Dat zijn er 631 meer dan in september (+0,4%). Vorig jaar telde Nederland in oktober 149.513 WW-uitkeringen. Daarmee steeg de WW in Nederland op jaarbasis met 6.237 uitkeringen (+4,2%).

 

Doorstroom WW naar bijstand gedaald

In 2022 kwamen in de provincie Drenthe 206 personen na afloop van hun werkloosheidsuitkering (WW) terecht in de bijstand. Dat is 39% minder dan het aantal personen dat in 2021 na de WW een bijstandsuitkering kreeg. In 2022 werd bij 7.200 personen de WW-uitkering beëindigd. Daarvan kwam 2,9% vervolgens in een bijstandsuitkering terecht. Dat is de laagste doorstroom vanuit de WW naar de bijstand in de afgelopen 5 jaar. De afgelopen jaren kenmerken zich door een krappe arbeidsmarkt met veel vacatures en een lage werkloosheid. Dat biedt veel kansen voor iedereen die op zoek is naar een baan. Mede daardoor komen er minder mensen in de bijstand terecht, ook vanuit een WW-uitkering.

Erik Oosterveld, arbeidsmarktadviseur bij UWV: “Het aantal mensen dat na afloop van de WW-uitkering een bijstandsuitkering ontvangt is in het afgelopen jaar flink gedaald in Drenthe. De krappe arbeidsmarkt werkt natuurlijk in het voordeel van mensen die werk zoeken. Veel mensen vinden hierdoor werk tijdens of vlak na de WW-uitkering.” Maar ook de dienstverlening van UWV en arbeidsmarktpartners helpt mee om te voorkomen dat mensen na de WW in de bijstand terecht komen. “Binnen de arbeidsmarktregio Drenthe investeren we samen om meer mensen duurzaam aan het werk te helpen. Bijvoorbeeld vanuit het WerkgeversServicepunt Drenthe en het Leerwerkloket.”

Het percentage mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht kwam nam in alle arbeidsmarktregio’s af. De doorstroom van WW naar bijstand in Drenthe komt ongeveer overeen met het landelijk gemiddelde. De top 5 van regio’s met het hoogste doorstroompercentage zijn Rijnmond, Drechtsteden, Zeeland, Groningen en Haaglanden. Uit eerdere analyses bleek onder andere dat alleenstaanden, laagopgeleiden en mensen die wonen in  grote steden en/of wijken met een lage sociaaleconomische status vaker na afloop van de WW in de bijstand terecht kwamen dan gemiddeld.

 

Regionale verschillen

In oktober bleef de WW vrijwel constant in de drie noordelijke provincies. Ten opzichte van vorig jaar is er nu overal in het Noorden sprake van een stijging van het aantal WW-uitkeringen.

  • UWV verstrekte eind oktober in de provincie Groningen 5.291 WW-uitkeringen; 0,2% meer dan vorige maand. In Groningen was het aantal WW-uitkeringen eind oktober 3,5% hoger dan vorig jaar.
  • Het aantal WW-uitkeringen in Friesland nam in oktober toe met 1,0% tot 5.551. Ten opzichte van vorig jaar is er in de provincie Friesland sprake van een stijging van 0,7%.

Geef een reactie