Algemeen

Hoogeveen werkt aan centrum waarin het ook goed wonen is

Er zijn momenteel veel initiatieven voor woningbouw in het centrum van Hoogeveen. De realisatie van nieuwe woningen kan eraan bijdragen dat het stadscentrum aantrekkelijk blijft. Het past ook binnen het totaal aan ontwikkelingen in het centrum.

Hiervoor is het wel nodig dat het bestemmingsplan voor het gebied goede mogelijkheden biedt en dat het paal en perk stelt aan ontwikkelingen die niet passen, zoals splitsing van ruimten, hetgeen resulteert in kleine woningen met een lage woonkwaliteit. Het huidige bestemmingsplan is hier niet op ingericht.

De gemeenteraad heeft daarom een voorbereidingsbesluit genomen dat het mogelijk maakt goed te sturen op de kwaliteit die centrum nodig heeft om aantrekkelijk te zijn. Projecten die hieraan bijdragen, krijgen alle ruimte. Het voorbereidingsbesluit treedt meteen in werking en geeft de gemeente een jaar de tijd om een definitieve regeling op te stellen. Hiervoor wordt een bestemmingsplan voorbereid.

Geef een reactie