De seksindustrie in Hoogeveen rust nog steeds een grote taboe op

Hoogeveen – Inmiddels is het boek “De ver van mijn bed show. De geschiedenis van de seksindustrie in Hoogeveen 1650-heden” gepubliceerd. Duidelijk is dat in Hoogeveen nog steeds een taboe hierop rust. Terwijl de gemeente Hoogeveen tot begin 20e eeuw benadrukte dat er geen prostituee in Hoogeveen was, bleek er toch sprake te zijn van (enige) prostitutie.

Reeds in het prille Hoogeveen van de 17e eeuw werkte een waardin tevens als prostitutie in een uitspanning van de heer Van Echten. De bronnen over prostitutie zijn echter schaars van de turfkolonie omdat prostitutie in Hoogeveen tot 2000 niet was gereglementeerd en bijgevolg werden er nauwelijks gegevens over bijgehouden. Ook werden de hoge heren uit de wind gehouden en onderdrukte de christelijke en kleinburgerlijke cultuur die prostitutie sterk. Verder
speelde zich veel af in het geniep en men wil niet graag uitklappen over dit issue.
Scheepvaart en de armoede vormden echter belangrijke voedingsbodems voor prostitutie.
Ook gescheld in de trant van hoer wijzen er op prostitutie in de 18e en 19e eeuw bekend was. Tijdens de industrialisatie eind 19e eeuw waarschuwde de kerk in de Hoogeveensche Courant ouders van jonge meisjes die in het westen wilden werken als dienstmeisje voor koppelaarsters die gouden bergen beloofden, maar hen in prostitutie wilden manoeuvreren.

Een socialistische voorman besprak prostitutie tijdens zijn toespraak in Hoogeveen in
de 19e eeuw. Voor de rest hield iedereen zijn mond dicht. Prostitutie werd doodgezwegen.

Prostitutie werd in de 19e eeuw afgekeurd wat bleek uit bewoordingen als: “De openbare school is erger dan kroeg of bordeel (…) De openbare school is het kind van het bijwijf”.
De gevestigde orde wilde het huwelijk als hoeksteen van de samenleving zonder prostituees.

De strenge zedelijkheidswet van 1911 was voor de gemeente geen aanleiding om subsidies te verstrekken aan bestrijders van vrouwenhandel of geld in verordeningen te steken. Seksuele gevoelens waren niet bespreekbaar, wat zeer ongezonde seksuele gedragingen opleverde. Opvallend is dan ook dat gereformeerden zich vaak aan zedendelicten schuldig maakten.
Er zijn aanwijzingen dat tijdens de Tweede Wereldoorlog vrouwen zich hoereerden en dat mannen optraden als souteneurs. Zo werden  vrouwen voor slet of hoer uitgemaakt.

Confessionelen in Hoogeveen konden niet beletten dat in de jaren 1960 via radio en televisie nieuwe seksuele vrijheden doordrongen, maar trachtten zichtbare seksuele activiteit uit te wissen.  In Hoogeveen zou in de jaren 1960 een seksboot zijn aangemeerd aan het Alteveerse Opgaande. Hoogeveen presenteerde zich liever als een fatsoenlijke en groeiende industriestad. Hoogeveen was voor velen niet geschikt voor tippelzones en uitbundige neonreclame.
Vooral formeel naar buiten toe, want intern was er bij velen wel behoefte aan een prostituee.
De politie kwam er zelfs aan te pas om een condoomautomaat in de Schutstraat te verwijderen. De zedelijkheidsleer van 1911 galmde nog lang na en wie op ‘verkeerde’ seks werd betrapt kon rekenen op hoon van de gemeenschap. Ook in de jaren 1960 was er thuisprostitutie in Hoogeveen. Voor seksartikelen, pornobioscopen, raamprostitutie en nachtclubs kon men in de jaren 1970 en 1980 naar Emmen, Meppel, Zwolle of Groningen.

Beroemd en berucht waren de pornobusdiensten met geblindeerde ramen naar Groningen.

Initiatieven om een pornoblad in Hoogeveen op poten te zetten strandde jammerlijk. De pornodag in Hoogeveen in 1970 wakkerde de discussie over zin en onzin van porno aan. Protestants christelijke partijen in Hoogeveen, zoals de Anti- Revolutionaire Partij (ARP) en de Christelijk Historische Unie (CHU) werkten initiatieven zoals een sekswinkel tegen.
In de jaren 1970 en 1980 is er ook thuisprostitutie, soms samengaand met drugsproblemen.

Opvallend is dat ook voor vrouwengroepen prostitutie geen (belangrijk) agendapunt was. Rond 1975 komt er meer leven in Hoogeveen. Een aantal bordelen vestigen zich hier.
Opvallend is dat de bordelen zelf geen klachten veroorzaakten, althans opmakend uit de politiedossiers, maar dat vooral de lokale buurtbewoners zich agressief naar bordelen gedroegen. In 2000 moest een sekswinkel in Hoogeveen noodgedwongen sluiten wegens agressie van voorbijgangers, er werd zelfs een steen door de winkel gegooid en de gemeente Hoogeveen wilde geen seksartikelen voor het raam. De verlichting werkt hier nog niet echt door. Voor de gemeente Hoogeveen wel aanleiding om tegen bordelen te gaan optreden.
Apart is dat na de opheffing van het bordeelverbod in 2000 geen bordeel meer in Hoogeveen is. Tegengewerkt door de gemeente Hoogeveen met strenge eisen en vestigingsvoorwaarden.

Hoogeveen werd ondertussen nog opgeschrikt door een bordeelschandaal met de burgemeester. Blijkbaar zijn burgemeesters ook mensen die seksueel contact zoeken.
Tot op heden is er geen bordeel in Hoogeveen. Een goed bordeel kan wel, getuige Nikita’s SECRETS in Meppel. In Hoogeveen wil echter het CDA de prostitutie verbieden en zelfs de prostituant strafbaar stellen. Een brevet van onvermogen. Blijkbaar kan men op ‘christelijk niveau’ prostituee niet als beroep zien en criminaliteit niet onderscheiden van prostitutie.
Een prostituee moet men echter ook als mens zien die recht heeft op een normaal beroep met gezonde arbeidsvoorwaarden, loon en waardering. Gelukkig is er nog thuisprostitutie (niet vergunde sector), en daar is niets mis mee, als dit van beide zijden respectvol gebeurd. Prostitutie is er ook voor mensen die moeten betalen voor seks, zoals ouderen en gehandicapten. Maar ook anderen hebben baat bij intimiteit bij anderen. Een bordeel
biedt de mogelijk van controle op prostituees en klanten zonder overbodige bemoeienis.
Een bordeel in Hoogeveen zou ook de locale economie en sfeer bevorderen. Wel is de overheid nodig om criminaliteit te bestrijden, niet de prostitutie, wat dat heeft zijn nut.
Hoogeveen, maar ook de rest van Nederland is nog ver weg in de acceptatie van prostituees en in het accepteren van mensen die gebruik maken van een prostituee. Als dit wel lukt is
dat ten voordele van zowel de prostituee, klant, maatschappij, overheid en Hoogeveen.

Met bronnenopgave en talrijke krantenartikelen, illustratiemateriaal en beeldmateriaal. Bestel HIER het boek 

Foto van eroboutiek Grote Kerkstraat in Hoogeveen 1999-2004

3 gedachten over “De seksindustrie in Hoogeveen rust nog steeds een grote taboe op

Geef een reactie