Gemeentebelangen bang voor sluipverkeer op Kinholtsweg na aanleg ”turborotonde”

Hoogeveen – Gemeentebelangen is bang dat de nieuwe ”turborotonde” waarvan aankomende week het startsein zal worden gegeven met de bouw op de Middenveldweg, voor problemen gaat zorgen. Gemeentebelangen heeft hier dan ook vragen aangesteld aan het college.

 De vragen van gemeentebelangen: Binnenkort gaat u aan de slag met de aanpak van de Middenveldweg. Het is de bedoeling dat de doorstroming van het verkeer op deze weg in drukke periodes wordt verbeterd. De aanleg van een turbo-rotonde t.h.v. De Stroom en de aanleg van 2 rotondes bij de afslagen van de A28 zullen tot verbetering moeten leiden. Gemeentebelangen staat hier volledig achter. Mooie plannen die de doorstroming vanaf de A28 zeker zullen bevorderen. De voorrangssituatie zal hierdoor wel veranderen. Verkeer op de rotonde heeft voorrang en daar zit onze zorg. Dan denken we met name aan het verkeer vanaf Fluitenberg richting de 1e rotonde. Op drukke momenten zal het voor verkeer vanaf Fluitenberg onmogelijk worden de rotonde op te rijden. Een gevolg kan zijn dat er wachttijden gaan ontstaan en mensen op zoek gaan naar sluiproutes. Het meest voor de hand liggend is dan om via de Kinholtsweg richting Hoogeveen te gaan rijden. Het lijkt ons echter hoogst onwenselijk dat het verkeer via de autoluwe en smalle Kinholtsweg gaat rijden.

Onze vragen:

  1. Hebben wij bovenstaande situatie goed geschetst?
  2. Ziet het college de door ons geschetste situatie ook als onwenselijk?
  3. Is de optie van een turborotonde op deze plek ook bekeken?
  4. Is de optie om een bypass aan te leggen zodat er rechtstreekse verbinding met de A28 richting Hoogeveen ontstaat onderzocht?
  5. Ziet het college nog andere mogelijkheden om deze onwenselijke situatie te voorkomen?
Deel dit bericht!

Geef een antwoord