Stremming brug Zuidwolder waterlossing in Alteveer

In opdracht van het waterschap Drents Overijsselse Delta gaat aannemer GMB uit Opheusden op woensdag 27 mei 2020 werkzaamheden verrichten aan de stuw in de Zuidwolder Waterlossing in Alteveer. Deze stuw ligt direct naast de brug achter het adres Alteveer 107 op de gemeentegrens tussen de gemeenten De Wolden en Hoogeveen.

Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren zijn de brug en de aansluitende wegen op 27 mei tussen 7.00 en 17.00 uur gestremd voor alle verkeer. Door middel van bebording wordt het doorgaande verkeer omgeleid via Het Oosterveld.

Nadere informatie is verkrijgbaar bij uitvoerder Rik Minkjan van GMB Civiel BV, telefoonnummer 06- 57 09 67 84 en/of rikminkjan@gmb.eu

Deel dit bericht!

Geef een reactie