Lintjesregen 24 april 2020 gemeente Hoogeveen deel 4

DE HEER A.W. KLOMP

De heer Klomp is vanaf 2005 tot heden vrijwilliger bij Stichting dorpshuis “De Vuurkorf”, een stichting waar de verenigingen en geledingen in het dorp lid van zijn. De heer Klomp zit namens de Toneelvereniging in het bestuur. Op persoonlijke titel is hij in 2005 via het algemeen bestuur in het dagelijks bestuur gekomen en meteen voorgedragen als voorzitter.

De heer Klomp kan op een betrokken manier de vergaderingen leiden en gesprekken aangaan die van belang zijn voor de samenleving en het dorpshuis. Hij weet de verschillende belangen binnen bestuur en gebruikers bijeen te brengen.

De taak als bestuur is het dorpshuis te onderhouden en waar nodig aanpassingen uit te voeren. De heer Klomp was betrokken bij het verduurzamen van het dorpshuis. Onder zijn voorzitterschap is de bestaande verlichting vervangen door ledverlichting en zijn er in het najaar van 2017 zonnepanelen aangeschaft.

De heer Klomp is een belangrijke schakel tussen de vrijwilligers en de instanties. Hij weet vrijwilligers te motiveren en te bewegen om allerlei vrijwilligerswerk uit te voeren. De heer Klomp heeft naast zijn taak als voorzitter ook bardiensten gedraaid en klusjes gedaan. En verder schoonmaken, overleg met gemeente, vergaderen etc.

 

Vanaf 2004 tot heden is de heer Klomp voorzitter van het bestuur van de

Toneelvereniging De Vuurkörfers. Al ruim 20 jaar is hij speler. De vereniging verzorgt jaarlijks een voorstelling, waarbij het dorpshuis meerdere avonden gevuld is.

 

Vanaf 1990 tot heden is de heer Klomp actief binnen de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt in Gees.

De heer Klomp is in de beginjaren van 1990 4 jaar diaken geweest. Daarna was hij ouderling van 1998-2002, van 2004-2008, van 2010-2014 (2e preses, 2e voorzitter van de kerkenraad) van 2016 tot heden (1e preses, en op dit moment voorzitter van de kerkenraad). In periodes dat er geen predikant was is de heer Klomp veelvuldig voorgegaan in de kerkdiensten.

 

De heer Klomp was vanaf 1995 lid en vanaf 1999 voorzitter van het bestuur van basisschool De Hoeksteen in Nieuweroord. In 2000 heeft de heer Klomp meegewerkt aan het 75-jarig jubileum van de school en later aan de fusie tot En3 in 2004. Een fusie van verschillende christelijke scholen in Elim, Nieuwlande, Noordscheschut en Nieuweroord. Ook heeft hij meegewerkt aan het tot stand komen van de uitbreiding van het schoolgebouw met een lokaal en een aantal andere ruimten.

 

Verder zet de heer Klomp zich ook tijdens de jaarweken ook graag in als vrijwilliger om samen met anderen dit gebeuren tot een succes te maken.

 

DE HEER I.J. SPINDER

De heer Spinder is van 2000 tot heden bestuurslid bij de Vereniging Plezier in Doen (PID)

De vereniging biedt zwemactiviteiten voor mensen met een beperking, voor chronisch zieken of als verlenging van bijvoorbeeld hartrevalidatie. De vereniging kent op dit moment drie zwemgroepen. De zwemactiviteit draagt naast conditieverbetering en vitaal blijven ook in belangrijke mate bij aan het hebben, onderhouden en vitaal blijven van sociale contacten.

De heer Spinder was medeoprichter. Vanaf de oprichtingsbijeenkomst op 14 februari 2000 was hij bestuurslid en penningmeester. Hij houdt het aantal deelnemers bij en deed tot september 2013 ook de vacante functies, zoals tijdelijk voorzitter en/of secretaris. Vanaf 2001 heeft hij ook grotendeels het secretariaat op zich genomen.  De heer Spinder is de drijvende kracht met betrekking tot het voortbestaan van PID. Activiteiten zijn o.a. de wekelijkse zwemactiviteiten en waren rolstoeldansen voor rolstoelers en partner en de CVA-bewegingsgroep voor kinderen met een beperking.

Naast de bestuursactiviteiten is de heer Spinder aanwezig bij de wekelijkse zwemavond waarbij hij zijn vrouw ondersteunt en hand en spandiensten verleend.

Hij organiseert de jaarlijkse bingo voor leden, is betrokken bij overleggen en doet de nodige telefoontjes en het versturen van e-mails.

 

Van 2007 tot heden is de heer Spinder vrijwilliger bij Humanitas Thuisadministratie.

Vrijwilligers ondersteunen hulpvragers (tijdelijk) bij het op orde brengen en inzicht geven in hun financiële administratie. Zij worden ingezet om grotere financiële problemen te voorkomen, waardoor iemand in de schulden kan raken en/of in de schuldhulpverlening terechtkomt. De eisen die aan een vrijwilliger worden gesteld zijn zwaar en de problematiek wordt steeds complexer. Niet alleen op financieel gebied, maar ook bijvoorbeeld ten aanzien van laaggeletterdheid.

De heer Spinder heeft als vrijwilliger hulpvragers ondersteund bij het op orde brengen en houden van hun financiële administratie, zodat zij zelfstandig verder kunnen. Hij is vooral bij complexe problemen zeer waardevol. Door zijn grote ervaring fungeert hij ook als vraagbaak voor andere vrijwilligers van de Thuisadministratie. Hij is een duizendpoot, die overal voor ingezet kan worden. Hij heeft begrip voor de stress waar een hulpvrager mee kampt, maar kan ook streng zijn in zijn advisering en hulpverlening.

De heer Spinder is ook iemand die snel weet te handelen en inspringt op de situatie bij gezinnen thuis, zoals bv het regelen van een noodpakket van de voedselbank.

Sommige vragen zijn arbeidsintensief en vragen veel tijd. De heer Spinder blijft ook geregeld nazorg doen wanneer niet duidelijk is of de hulpvrager in staat is zelfstandig de administratie te voeren om te voorkomen dat de problematiek weer van voren af aan begint.

 

 

Van 2015 tot heden is de heer Spinder penningmeester bij de Stichting Administratie voor mekaar.

De heer Spinder was betrokken bij de voorbereiding en oprichting van de stichting en is vanaf dat moment bestuurslid in de functie van penningmeester. Hij is een zeer betrokken bestuurslid met een grote inzet om specifiek voor mensen met een verstandelijke dan wel psychische beperking voorwaarden te creëren om hulp te bieden op administratief gebied, om het tekort in de administratie / financiële begeleiding op te vullen. De heer Spinder zet zich met volle energie en passie in om deze stichting een prominentere rol te laten vervullen in de zorg omtrent mensen met een beperking.

DE HEER J. SCHOLING

De heer Scholing was van 1968-1972 lid van de kerkenraad van de Gereformeerde Oosterkerkgemeente te Emmen. Naast diaken is hij ook ouderling en voorzitter van de kerkenraad geweest, was hij betrokken bij andere activiteiten en de organisatie van het 25-jarig ambtsjubileum van de predikant.

 

Van 1970-1990 was de heer Scholing voorzitter van het bestuur van het Ichtuskoor Emmermeer. Op 6 mei 1990 werd de heer Scholing gehuldigd voor 25 jaar koorlid en tevens voor het feit dat hij sinds 1970 voorzitter is geweest.

 

Van 2002-2016 was de heer Scholing dirigent van het Zuider Mannen Koor voor 4 uur per week. Wat begon als een eenmalig optreden van de diakenen onder leiding van de heer Scholing tijdens een Wereld diaconaatdienst in de Zuiderkerk werd door de inzet van de heer Scholing voortgezet als het Zuider Mannen Koor. Er werd iedere 14 dagen gerepeteerd en voor een optreden was er een extra repetitie. Per seizoen werd 5 tot 10 maal meegewerkt aan diensten in kerken en verpleeghuizen. Het Zuider Mannen Koor is in 2016 opgeheven.

 

Van 2005-2016 was de heer Scholing chauffeur voor dagbesteding cliënten Woon- en Zorgcentrum De Westerkim waarbij hij deelnemers bracht en haalde.

Daarnaast was hij van 2015-2017 dirigent van het huiskoor van de Westerkim

De heer Scholing was 12,5 jaar lang een enthousiaste, vriendelijke en bevlogen vrijwilliger en stond altijd klaar om indien nodig een keer extra te rijden of ergens anders bij te helpen.

 

De heer scholing was dirigent van het G-orkest van de Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina van 2010-2017, een orkest voor mensen met een verstandelijke beperking. De heer Scholing is van onschatbare waarde geweest voor instandhouding en voortgang van het G-orkest. Naast de repetities verzorgt het G-orkest vele optredens; ieder jaar in een tent aan de Hoofdstraat, vele keren in kerken en bejaardentehuizen en ook geeft het G-orkest concerten, meestal met een koor, in het Wilhelmina Muziek Centrum.

 

Van 2008 tot heden is de heer Scholing dirigent van het Evangelisatiekoor Noordscheschut. Naast de repetities en de begeleiding tijdens zangavonden in bejaardentehuizen en tijdens kerkdiensten is de heer Scholing ook de nodige tijd kwijt aan de voorbereiding en het instuderen van de muziekstukken.

 

Ook is de heer Scholing dirigent van het Christelijk Gemengd Koor “Soli Deo Gloria” Alteveer-Kerkenveld van 2004 tot heden. Hij zet zich al vele jaren in bij alle activiteiten van dit koor. Niets is hem te veel, staat klaar voor eenieder en begeleidt ondanks zijn hoge leeftijd nog wekelijks. Hij is voor het koor een drijvende kracht. Bovendien is hij altijd bereid om koorleden uit de naaste omgeving op te halen, zodat ook zij naar de oefenavonden kunnen komen.

 

De heer Scholing maakte rond 2008-2009 een jaar lang deel uit van de kostersgroep van de Zuiderkerk en later Goede Herderkerk.

 

De heer Scholing heeft veel kerkdiensten begeleid in verzorgingstehuizen, in Weidesteijn en in De Westerkim. Sinds kort doet hij dit weer in de Bilderdijk.

 

De heer Scholing is in Emmen dirigent geweest van het Jeugdkoor Maranatha Rejoice.

 

Ook heeft hij 10 jaar gespeeld in een ensemble van de Christelijke Muziekvereniging Wilhelmina waarbij men diverse optredens verzorgde in bejaardentehuizen en kerken en op bijeenkomsten van de ouderenbond.

 

De heer Scholing heeft meer dan 15 jaar in het Evangelisatiekoor in Hoogeveen gezongen. Verder is hij lid en reservedirigent van het Christelijk Mannenkoor Hollandscheveld en lid van het Bachkoor in Hoogeveen.

 

De heer Scholing is ook al 14 jaar drager bij uitvaartverzorging DLE/DELU.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deel dit bericht!

Geef een reactie