WOZ soms fors duurder, zo kunt u bezwaar maken

Hoogeveen – Deze week ontvangen alle eigenaren en gebruikers van onroerende zaken ontvangen een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen en een WOZ-beschikking 2020. Voor veel huiseigenaren is dit schrikken. Over het algemeen zijn de af te dragen belastingen fors duurder geworden.
Op dit aanslagbiljet dat u deze week ontvangt staat wat u voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, BIZ en/of onroerendezaakbelasting (OZB) moet betalen.
Langere wachttijden verwacht bij telefonisch contact
Bent u het niet eens met de WOZ-beschikking of de heffingen op het aanslagbiljet? Dan kunt u telefonisch contact met de gemeente opnemen.  Dan neemt de gemeente samen met u het aanslagbiljet door. Let op: de wachttijden zijn vanaf 24 februari langer dan gewoonlijk. Wil u niet wachten en gelijk bezwaar maken? Dan kan u online bezwaar maken
Nog vragen over beschikking?
De meest gestelde vragen staan op hoogeveen.nl/belastingen. Daarnaast kunt u hier veel zaken zelf online regelen zoals: het aanvragen van automatische incasso, het aanvragen van kwijtschelding voor de gemeentelijke belastingen en kunt u het taxatieverslag inzien. In de bijsluiter van de aanslag/beschikking vindt u veel informatie. Hebt u toch nog vragen dan kunt u voor meer informatie bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 0528. Of maak een afspraak met één van de medewerkers via www.hoogeveen.nl.
Let op! Voor de heffing van het waterschap kunt u zich wenden tot het GBLT
Deel dit bericht!

Geef een antwoord