foto:Pixabay
Algemeen

Aanvraag kwijtschelding waterschapsbelasting voortaan bij andere instantie

Hoogeveen – Sinds 1 januari is er iets veranderd in het aanvragen van kwijtschelding van de waterschapsbelasting. Voortaan moet u deze aanvraag indienen bij het Gemeenschappelijk Belastingkantoor Lococensus-Tricijn (GBLT).

Vroeger deed u dit bij de gemeente, samen met de aanvraag voor kwijtschelding van de gemeentelijke belastingen. Maar dat moet dus voortaan apart.

U kunt om kwijtschelding van de waterschapsbelasting vragen als u het aanslagbiljet heeft gekregen. Daarop staat belangrijke informatie. Er staat wat u moet doen om kwijtschelding te krijgen.

Heeft u in 2019 kwijtschelding gekregen? Dan controleert GBLT of u voor 2020 ook in aanmerking komt voor kwijtschelding. Op de belastingaanslag staat dan:

  • U heeft kwijtschelding voor de belastingaanslag; of
  • Wij konden niet automatisch kwijtschelding verlenen. U moet zelf kwijtschelding aanvragen.

U vraagt altijd om kwijtschelding bij de organisatie waarvan u de belastingaanslag krijgt.

Wilt u meer weten? Ga dan naar de website van GBLT: www.GBLT.nl

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: