Algemeen

RSG Wolfsbos doneert € 3.000,- aan Stichting Leergeld

Hoogeveen: Woensdag 6 november jl. was er een landelijke stakingsactie in het onderwijs. Een deel van de medewerkers van RSG Wolfsbos heeft meegedaan aan deze staking. Het niet-uitbetaalde bedrag voor die stakingsdag wordt door de school gedoneerd aan Stichting Leergeld Hoogeveen.

Het bestuur van RSG Wolfsbos staat achter de doelen waarvoor aandacht werd gevraagd met deze actie. Directeur-bestuurder Ilse Top: “Om nu en in de komende jaren goed onderwijs te kunnen blijven bieden aan alle kinderen en jongeren in onze samenleving is er écht meer geld vanuit het Rijk nodig. Het kabinet heeft nu gekozen voor een eenmalige investering terwijl de onderwijssector wijst op het structurele karakter van de problematiek.” De werkgevers in het onderwijs (verenigd in de VO-Raad) scharen zich echter niet gezamenlijk achter het middel van een staking. In lijn met de CAO-afspraken is daarom het salaris van de stakende medewerkers voor die dag ingehouden. Over een goede besteding van dat niet-uitbetaalde bedrag is het bestuur in gesprek gegaan met de medezeggenschapsraad van RSG Wolfsbos.

Ilse Top, directeur-bestuurder van RSG Wolfsbos geeft aan: “ We waren het al snel met elkaar eens dat we dit bedrag ten goede willen laten komen aan díe leerlingen in Hoogeveen die opgroeien in gezinnen die moeite hebben om de kosten van studie en schoolzaken op te brengen. Het past ook helemaal bij de andere financiële keuzes die we in ons beleid maken. Zo verstrekken we ook voor het komend jaar aan alle nieuwe leerlingen een laptop, zonder hun ouders daarvoor een bijdrage te vragen. Dat we, ondanks alle bezuinigingen in het onderwijs, dat besluit tóch nog weer hebben genomen, maakt denk ik duidelijk hoe belangrijk wij het vinden dat ieder kind in Hoogeveen de kans krijgt om optimaal mee te doen in onze maatschappij.” Zo werd in samenspraak besloten om het niet-uitbetaalde bedrag voor die stakingsdag te doneren aan de Stichting Leergeld Hoogeveen. Op dinsdag 26 november werd aan de bestuur van de Stichting Leergeld een fraaie cheque ter waarde van € 3.000 overhandigd.

Ilse Top, directeur-bestuurder van RSG Wolfsbos, heeft vandaag een fraaie cheque ter waarde van € 3.000,- overhandigd aan Marga Rouwhorst en Jan Slagter van Stichting Leergeld

Geef een reactie

%d bloggers liken dit: