Column

Kantlijn: Als de wethouder vakantie heeft

Het is wat met het bestuur in Hoogeveen. Zo gauw er een of meer wethouders met vakantie zijn vooral. En weer is er verband met het rampzalig verlopen project IJZ. Was enige tijd geleden wethouder Slomp de enig aanwezige wethouder toen duidelijk werd hoe de aanbesteding voor dit project er uit zag, nu is diezelfde wethouder op vakantie en werd dus nog niet gesproken over de dreigende rechtszaak die de gemeente door voormalig eigenaar Max Jacobsen van Maxx Sports & Events boven het hoofd is gehangen.

Door Frits Kappers

Kort samengevat: Jacobsen wil een schadevergoeding van € 600.000 vanwege een niet correct verlopen en min of meer afgedwongen verkoop van diens sport- en evenementencentrum. Gaat de gemeente hier niet akkoord dan stapt Jacobsen naar de rechter en eist een vergoeding van € 1.000.000.

Uit berichtgeving van het Dagblad van het Noorden bleek vorige week dat het college van B&W hier nog niet over heeft gesproken. Wethouder Erwin Slomp is namelijk met vakantie en dus wordt er officieel niet over gepraat. Het zal misschien een gebruikelijke manier van doen zijn ten gemeentehuize in Hoogeveen, maar het wil er bij mij niet in, dat je hierover geen contact met elkaar hebt, ook al is iemand op vakantie.

Toen de huidige burgemeester van de gemeente Aa en Hunze, Anno Wietze Hiemstra, wethouder in Hoogeveen was, heeft hij mij wel eens laten weten dat hij de baan van wethouder ziet als een 24/7/365 baan. Altijd bereikbaar dus. Lijkt me de juiste houding voor een bestuurder van een gemeente als Hoogeveen. Zo niet in de ogen van het huidige college van CDA, Christenunie en Gemeentebelangen.

Men laat een deadline rustig verlopen en heeft klaarblijkelijk niet eens het fatsoen om degene die de deadline heeft gesteld hier ook maar over te informeren. Op die manier maak je geen vrienden, zeker niet als je die al eerder stevig te grazen genomen lijkt te hebben. En dat zou toch wel verstandig zijn, als je straks als kemphanen tegenover in de rechtszaal dreigt te staan.

Jacobsen beweert dat hij door de handelwijze van voormalig wethouder Jan Steenbergen zo’n € 800.000 heeft zien verdampen. De WOZ waarde van zijn bedrijf was volgens Jacobsen 1,6 miljoen, hetgeen mij door ingewijden is bevestigd, dus dat zal vast wel kloppen. De gemeente heeft (achter de rug van Jacobsen om) met de bank onderhandeld en het pand op een of andere mistige manier voor € 725.000 aangekocht.

Het is dus maar de vraag of de gemeente correct gehandeld heeft en die vraag wordt waarschijnlijk door de rechter beantwoord. En de houding van de gemeente als onneembaar bolwerk, met een niet met elkaar of met de wederpartijen communicerend college van B&W, is niet bepaald een geruststellend gegeven mocht het op een rechtszaak aankomen. En dat die rechtszaak er komt is hoogstwaarschijnlijk, want de gemeente erkent vast niet dat ze verwijtbare heeft gehandeld bij de aankoop van Maxx S&E. En dus zal de gemeente niet op de voorgestelde deal van Jacobsen ingaan.

De motie van wantrouwen van de oppositie van enige weken geleden lijkt volledig terecht geweest te zijn. Dit college toont geen enkele kwaliteit die van een college verwacht mag worden. Men speelt met gemeenschapsgeld en gokt op de goede afloop. Misschien gokt men er op dat Jacobsen niet naar de rechter zal stappen. En de raadsleden van de coalitiepartijen vinden het wel best. Hen valt dan ook collaboratie met onkundig bestuur te verwijten. Het is harde taal, maar de 1,7 miljoen, die inmiddels al is verspild, kan ook 2,7 miljoen worden en wie weet wat voor lijken de vroede vaderen nog meer in de kast zullen hebben gestopt.

Geef een reactie