Koopman op pad: Stichting Bijeen

Koopman op pad was uitgenodigd bij de studiedag van Stichting Bijeen. In het wapen van de gemeente Hoogeveen worden bijen afgebeeld. Bijen zijn nijvere diertjes die samen er voor zorgen dat ze in het voorjaar en de zomer, hun wintervoorraad honing aanleggen. Ze leren van elkaar en werken samen. De eigenschappen van de bij en het wapen van de gemeente Hoogeveen zijn een inspiratiebron geweest voor de bij in het logo van Bijeen.

Stichting Bijeen is de centrale organisatie van de 13 openbare basisscholen in de gemeente Hoogeveen. En de bij is vertegenwoordigd in het logo van Bijeen, want samenwerken en samen leren blijven belangrijke pijlers bij het openbaar basisonderwijs. Alle 13 openbare basisscholen in de gemeente Hoogeveen vallen onder Stichting Bijeen. Voor u misschien geen bekende naam, maar de 13 openbare basisscholen kent u vast wel. Met 13 locaties, 130 leerkrachten en ruim 1.500 leerlingen is Bijeen een sterk antwoord op de veranderingen die binnen het onderwijs plaats vinden. Het onderwijs is de afgelopen tientallen jaren net zo dynamisch geworden als de maatschappij. Veranderingen volgen elkaar razendsnel op. Wie kan daar snel op inspelen, de juiste beslissingen nemen of het goede antwoord hebben? Met z’n veertienen kan dat. De directeuren van de 13 openbare basisscholen hebben wekelijks intensief overleg. Dat gaat van uitwisseling van leerkrachten, het opvangen van zieke collega’s tot ervaringen uitwisselen op velerlei gebied. Belangrijke aandachtsgebieden, zijn ook de vorderingen van het Masterplan. Hieronder vallen o.a. opbrengstgericht werken en nieuwe vormen van lesgeven op het gebied van rekenen en taal. Het team Koopman op pad was bij de studiedag van Bijeen en… het heeft resultaat gehad. Koopman is er geleerder door geworden. Echt boeiend om te zien hoe deze mensen hun vak als onderwijzer serieus nemen en er alles aan doen om hierin te blijven groeien.

Volgende week gaat Koopman op pad (www.koopmanoppad.nl ) over het Circus in de zorg en de week daarop staat het 50 jarig bestaan van de band No Name op het programma.

Deel dit bericht!

Geef een antwoord