GB wil ‘goekopere’ Jeugdzorg

Hoogeveen: Ina Prins-Vosmeijer, raadslid van Gemeentebelangen Hoogeveen, heeft een paar schriftelijke vragen gesteld aan het college van B & W betreffende de Jeugdzorg en wat het college gaat doen om de kosten omlaag te brengen.

“In het Dagblad van het Noorden van 26-01-2019 staat een stuk: ‘Yorneo: Jeugdzorg kan miljoenen euro’s goedkoper met minder bureaucratie’. Hierin wordt aangegeven dat de kosten als gevolg van bureaucratische regels onnodig hoog zijn en dat er in Drenthe jaarlijks 5 miljoen euro kan worden bezuinigd door hierin te schrappen. De 5 grootste aanbieders (Accare, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe en Yorneo) willen de jeugdzorg anders gaan aanpakken, beter en goedkoper. Er wordt hierin ook aangegeven dat een kopgroep van vier wethouders (Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen) samen met de aanbieders gaan kijken hoe het anders en goedkoper kan.”

“Dit artikel sluit aan bij het artikel van 19 november 2018 uit het DvhN (Tientallen miljoenen euro’s aan jeugdzorg verdwijnen in ‘zwart gat’ waarover Gemeentebelangen Hoogeveen in november ook al mondelinge vragen gesteld heeft. Er werd hierin gesuggereerd dat een deel van dit geld naar extra ambtenaren gaat bij gemeenten, sociale wijkteams en via aanneemconstructies naar kleine jeugdzorg bedrijfjes.” Aldus raadslid Ina Prins-Vosmeijer.

Gezien de taakstelling en de grote tekorten die er toch al liggen binnen het sociaal domein, is dit voor Gemeentebelangen Hoogeveen wederom een reden tot het stellen van de volgende vragen: 

  1. Heeft het college kennisgenomen van dit artikel?
  1. Wat is het college voornemens om te doen om deze kosten naar beneden te krijgen?
  2. Op welk termijn verwacht het college duidelijkheid te hebben over:
    • De hoogte van de te besparen kosten voor de jeugdzorg in Hoogeveen
    • De manier waarop deze kosten bespaard kunnen worden
    • De werkelijke besparing gerealiseerd zal zijn
Deel dit bericht!

Geef een antwoord