Politiek

GB wil ‘Handhaving’ van regels in Drank & Horecawet

Hoogeveen: Donderdagavond 24-1-2019 vond de Raadsvergadering plaats waarbij er geen tijd meer was om twee politieke bijdrages van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. (GB) tijdens het debat aan te horen. Het ging om een bijdrage betreffende Drank & Horecabeleid en het Integraal Veiligheidsplan. GB wil via deze weg daar toch bekendheid aan geven.

Jan Giethoorn (GB) had in zijn bijdrage over het Drank & Horecabeleid wel 10 keer het woord ‘handhaving’ opgeschreven. “Er wordt ingezet op 3 beleidspijlers in de gemeente, te weten: educatie(bewustwording), regelgeving en handhaving. Regelgeving zonder handhaving heeft geen effect en bewustwording kan zorgen voor meer begrip voor wat betreft de gezondheidsrisico’s bij alcoholgebruik. Want ondanks dat het drankgebruik onder jongeren iets afneemt is en blijft de doelstelling “Jaarlijkse afname van het alcoholgebruik en de schadelijke gevolgen van alcoholgebruik onder de 18 jaar naar het algemeen landelijk niveau”. Helaas drinken nog veel jongeren alcohol vanaf een te jonge leeftijd en drinken jongeren te veel. Zelfs kinderen van 14-15 jaar worden vermeld.”

“Uit onderzoek van de Wereldgezondheidsorganisatie blijkt dat maatregelen die de beschikbaarheid van alcohol beperken het meest effectief zijn als we proberen om (schadelijk) alcoholgebruik terug te dringen. Het minder beschikbaar maken van alcohol is op zichzelf echter vaak niet populair onder het grote publiek en onder alcoholverstrekkers. De uitleg dat regels niet bedoeld zijn om het ondernemers, verenigingen, jeugd of ouders lastig te maken, maar dat regelgeving nodig is ter bescherming van de volksgezondheid en veiligheid is heel lastig, maar wij denken toch dat uitleggen van de gevaren voor onze jonge inwoners een acceptabele manier is om verder mee aan de slag te gaan. Aandacht voor educatie en bewustwording zonder duidelijke regels en toezicht op deze regels is uiteraard zinloos.”

En dan dus handhaving!
“Gezellig met elkaar een pilsje of een andere alcoholische versnapering gebruiken kan natuurlijk altijd. Maar soms wordt het minder gezellig. Als b.v hulpverleners worden belaagd tijdens het doen van hun werk en je ziet dan dat omstanders ,vaak in kennelijke staat, dat werk dan bijna onmogelijk maken. Of dat jongeren belanden op de daarvoor speciaal ingerichte alcoholpoli.
En ook in onze eigen gemeente is het soms raak. Kort geleden nog kreeg iemand, die tijdens een avondje stappen een vriend te hulp wilde snellen, een kaakslag en kwam in het ziekenhuis in Zwolle terecht. Volgens zeggen was ook daar alcohol weer mede een oorzaak. Een operatie op die zondag was het gevolg. En het meest treurige is nog dat het uitgaanspubliek, althans dat horen we, bang is voor een aantal recidivisten om het zo maar te noemen die zo als het lijkt een soort van schrikbewind voeren en waar men zelfs geen aangifte tegen durft te doen omdat men bang is voor represailles. Op dat soort momenten worden ook de handhaving en hulpverleningstaken zwaar op de proef gesteld, en kun je je goed voorstellen dat deze instanties vrezen dat ze zelf slachtoffer worden. Deze mensen doen ook allemaal ‘gewoon’ hun werk.”

Sportkantines
“De sportkantines worden 6 keer bezocht door z.g mystery kids. Dit onderzoek loopt tot eind 2019 en alle sportkantines in Hoogeveen doen mee.  Een nulmeting, begin 2018, laat zien dat bij 12 van de 20 kantines alcoholhoudende drank is verstrekt aan -18 jarigen. Wij zijn ons er overigens wel terdege van bewust dat in sportkantines en trouwens ook in buurthuizen meestal een beroep wordt gedaan op vrijwilligers en dat het vaak clubjes onder elkaar zijn en het dan lastig is om ploeggenoten of andere bekenden een biertje te weigeren. Dus dat is een lastige.
Maar deze organisatie hebben dezelfde verantwoordelijkheid t.a.v. de verkoop van alcohol als de commerciële horeca. Verder dienen ze zich te houden aan de regels. De afhandeling van geconstateerde overtredingen voor leeftijdsgrens, dronkenschap (doorschenken) en regels paracommercie zal plaatsvinden volgens een handhavings-stappenplan.”

“We hebben er bewust voor gekozen om niet te veel cijfers op te lepelen, maar willen vooral aangeven dat dit onderwerp er eentje is met heel veel haken en ogen en dat we best van alles kunnen meten, want meten is misschien dan wel weten, maar uiteindelijk gaat het er om dat zaken worden aangepakt en dat het ons als gemeente menens is om met dit Handhavingplan Drank en Horecawet ‘zaken’ te doen, zonder dat het de bedoeling is om een heksenjacht te beginnen tegen van alles en iedereen. Als je zaken doet dan moet dat eigenlijk ook wat opbrengen. We hopen dat we gaan voor de winst en dat die winst vooral mag worden geboekt ten gunste van de gezondheid van onze jongeren.” Aldus Jan Giethoorn van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Zie ook: Preventie- en Handhavingsplan voor de uitvoering van de Drank- en Horecawet 2019 – 2023

Geef een reactie