Verbod stroomstootapparatuur bij honden

Nieuwsbericht | 11-12-2020 | Rijksoverheid.

Sommige eigenaren van honden gebruiken stroomstootapparatuur voor het afleren van ongewenst gedrag van de hond, zoals opspringen of blaffen. Ook wordt stroomstootapparatuur structureel ingezet bij het trainen van honden voor bepaalde sporten zoals de jacht en voor trainen van politiehonden. Honden kunnen hierdoor pijn of letsel ervaren. Bovendien is aangetoond dat er alternatieve manieren zijn om honden te trainen, waarbij het gebruik van deze apparatuur niet nodig is.

Stand van zaken

Tot begin september konden belangstellenden reageren op het voorstel voor het verbod. De binnengekomen reacties op deze zogenoemde internetconsulatie zijn verwerkt en vandaag heeft de ministerraad ingestemd met het verbod. Het voorstel is daarop ter behandeling naar de Tweede- en Eerste Kamer verstuurd. Daarna gaat het voor advies naar de Raad van State. Het streven is om het verbod zo snel mogelijk daarna in te laten gaan.

Uitzonderingen

Het gebruik van stroomstootapparatuur mag alleen nog voor diergeneeskundige handelingen zoals het maken van röntgenfoto’s, CT-scans en het behandelen van tumoren bij honden. Ook voor bepaalde overheidstaken op het gebied van veiligheid en openbare orde kan een uitzondering gelden.  Bijvoorbeeld het kunnen blijven inzetten van een specifieke hond voor geheime missies.

Handhaving

Het verbod op het gebruik van stroombanden zal worden gecontroleerd door de NVWA, Landelijke Inspectiedienst Dierenbescherming (LID), of politie. Nadat de Eerste en Tweede Kamer de wijziging van de wet bekeken hebben, gaat het besluit voor advies naar de Raad van State. De invoering van het verbod is voorzien in juli 2021.

Tekst eigendom Rijksoverheid.nl