Bureaucratie bij vergunningen evenementen en dorpsfeesten compleet doorgeslagen

Hoogeveen – ‘Vergunning aanvragen? Een drama!’  de strenge regelgeving waar veel evenementen en dorpsfeesten mee worstelen is bijna niet meer te doen. Dit geldt helaas onverminderd voor de feestweek in Stuifzand en vele feestweken die nog volgen in de gemeente Hoogeveen.

CDA-raadslid Arnold de Weerd vertelt hierover: “Ik sprak onlangs Erwin Laurenssen van het bestuur van de feestweek in Stuifzand. Laurenssen vertelde mij over de steeds strengere eisen die gelden bij het organiseren van een dorpsfeest. Dat is bepaald geen sinecure. Het bestuur moest onder meer een stikstofberekening en een tekening op schaal aanleveren, maar ook werd het bestuur op de hoogte gesteld dat er voldoende toiletpapier aanwezig moest zijn.

Als CDA-fractie zijn we geschrokken van deze doorgeslagen bureaucratie. Initiatiefnemers kunnen immers zelf ook bedenken hoeveel toiletpapier er aangeschaft moet worden.” CDA Hoogeveen stelt daarom schriftelijke vragen aan het college van burgemeester en wethouders. Daarbij wordt het collegegevraagd naar het beoogde doel van een stikstofberekening bij een dorpsfeest van een paar honderd bezoekers en het doeleinde van een tekening op schaal. Daarnaast vraagt CDA Hoogeveen naar de plannen van het college om overbodige regels bij de vergunningaanvraag voor evenementen en dorpsfeesten te schrappen – een wens die wordt uitgesproken in het coalitieakkoord. Tot slot brengen de christendemocraten de omgevingsvergunning onder de aandacht. De kosten van een omgevingsvergunning bedragen vijftienhonderd euro. Een hoog bedrag dat het voortbestaan van dorpsfeesten in gevaar kan brengen. CDA Hoogeveen vraagt daarom om een toezegging van het college om dorpsfeesten blijvend vrij te stellen van de omgevingsvergunning. Afrondend besluit de Weerd: “De overheid moet initiatiefnemers van prachtige evenementen en dorpsfeesten vertrouwen en hen de ruimte geven. Zo komt de samenleving het beste tot zijn recht.”

Deel dit bericht!

Geef een antwoord