Algemeen

Organisatie Erflandenrun ziet de toekomst somber in: is achtste editie in 2022 de laatste?

Hoogeveen -Bovenstaande titel zou het vermoeden kunnen wekken dat de vijfkoppige organisatie van deze goed georganiseerde wedstrijd in de Hoogeveense wijk Erflanden het bijltje er al bij neer heeft gegooid. Toch is niets minder waar. Afgelopen week tijdens een vergadering is er gesproken over de toekomst: Waar zijn de deelnemers gebleven die ons tot 2018 altijd zo goed wisten te vinden? De organisatie wil wel, maar zonder deelnemers én vrijwilligers geen evenement.

 

Corona

De edities in 2020 en 2021 konden niet doorgaan vanwege de wereldwijde pandemie. ‘Er was geen organisatie die het aandurfde om een wedstrijd te organiseren’, klinkt het uit de mond van dagelijks bestuurslid en secretaris Bert Bos. ‘In 2020 heeft de inschrijving wel opengestaan, maar we durfden het gewoon niet aan, en in 2021 was het simpelweg geen optie om een wedstrijd te gaan organiseren’. ‘Alle inschrijvers van 2020 hebben bericht gehad dat hun inschrijving is omgezet naar een inschrijving voor 2022’. Dat waren er in totaal 33. ‘Als je bedenkt dat de teller op dit moment op nog geen 100 inschrijvingen staat, dan hebben zich voor de editie van dit jaar nog geen 70 mensen ingeschreven’.

Aan het woord is Harm-Jan Martens, zelf fanatiek hardloper, winnaar van de eerste editie van de Erflandenrun en sinds een kleine twee jaar zelf inwoner van de wijk. ‘Als ik bekijk wat we als organisatie aan tijd en energie hebben gestoken in promotie, online activiteiten, acties om groepen te kunnen laten inschrijven, en een aanpassing om het parcours exact 5 en 10 kilometers te laten zijn, dan word ik er een beetje stil van dat het blijkbaar niet lukt om meer deelnemers te trekken’. En dat voor een wedstrijd die in 2019 nog 367 deelnemers wist te trekken.

 

Leeftijd

 

Voor lid en notulist van de organisatie Tineke Bos is het na deze editie sowieso gedaan. ‘Ik heb het altijd met veel plezier gedaan, maar het is gewoon tijd om het stokje door te geven en om de organisatie te verjongen’. ‘Daar heeft Tineke wel een punt’, beaamt Jan Schreurs (73): ‘ik ben de 70 inmiddels gepasseerd en probeer zelf actief te blijven met spinning en hardlopen’. ‘Als voorzitter van het dagelijks bestuur steek ik de nodige vrije uurtjes in de organisatie van deze wedstrijd en dat doe ik met veel plezier maar als blijkt dat de hardlopers ons niet meer weten te vinden, dan is het tijd om te stoppen en om mijn tijd aan andere dingen te gaan besteden’. Toch heeft het bestuur de hoop niet opgegeven. ‘We verwachten dat er in de laatste week dat de voorinschrijving openstaat nog wel wat mensen zich zullen inschrijven en ook de na-inschrijving zorgde de afgelopen jaren voor tientallen extra deelnemers’ weet Bart van Velzen te melden, hij is penningmeester van de organisatie en kan vol trots melden dat de organisatie financieel ‘Kerngezond’ is. ‘We mogen dan qua bestuur allemaal niet allemaal meer de jongste zijn, maar dankzij onze trouwe sponsoren zijn we als organisatie écht uitstekend in staat om onze financiële verplichtingen na te komen’. ‘Het is er allemaal niet goedkoper op geworden en wij kiezen voor de medische ondersteuning en voor het borgen van de veiligheid alleen voor betaalde professionals’ kan Bert Bos ons vertellen, die vanwege zijn expertise op dit gebeid een uitgebreid veiligheidsplan heeft opgesteld. ‘Er kan tijdens de wedstrijd geen vogel van het dak afvallen, of wij hebben er een protocol voor bedacht’ klinkt het gekscherend uit zijn mond.

 

Stoppen of doorgaan

 

Waar het voor Tineke Bos al duidelijk is dat ze niet door zal gaan binnen de vaste organisatie van de hardloopwedstrijd, is het voor de andere heren nog een groot vraagteken: ‘komen er uiteindelijk toch nog 300 man op de wedstrijd af, dan is het duidelijk dat het in een behoefte voorziet’, aldus haar man Bert. Voorzitter Schreurs vertelt dat tijdens de laatste vergadering hardop is nagedacht over het wel of niet door laten gaan van de editie van 2022. ‘We kunnen het gewoon niet maken naar de inschrijvers en de sponsoren om deze editie niet door te laten gaan’ zo geeft hij aan.

‘Maar of er een negende editie komt, daar begin ik wel een beetje aan te twijfelen’.

Want ook de vrijwilligers waar dit soort evenementen op draait staat niet direct te popelen om een deel van hun schaarse vrije tijd te besteden aan de run. ‘Erg jammer’, vindt Bos: ‘als je ziet hoeveel hulp we hadden, ook van verschillende opleidingen uit Hoogeveen, dan was dat fantastisch!’ ‘Bijvoorbeeld ook als stageopdracht voor studenten, maar ook deze medewerking is niet mogelijk dit jaar’ klinkt het teleurgesteld uit de mond van Bert en zijn vrouw Tineke, die altijd de contacten met de scholen heeft onderhouden.

 

De Erflandenrun is een wedstrijd in de wijk de Erflanden in Hoogeveen.

Op 11 mei kan er gestart worden vanaf 18:00 uur op verschillende afstanden.

Voor de kinderen tot 11 jaar is er een 1 kilometer wedstrijd en voor kinderen tot 13 jaar kan er gestart worden op de 2 kilometer. Ook is er 1 kilometer wedstrijd voor A-atleten (G-run) en later op de avond komen ook de mannen en de vrouwen van de lange adem aan hun trekken; zij kunnen kiezen voor een 5 of een 10 kilometer. Voorinschrijven kan tot 27 april 12:00 uur via inschrijven.nl en ook na-inschrijving op de dag zelf is mogelijk.

Op zaterdag 7 mei tussen 16.00 uur en 18.00 uur kunnen de voorinschrijvers hun startnummer al afhalen bij de school in Erflanden (Citroenvlinder 3) en ook dan is het mogelijk om na in te schrijven.

Voor meer informatie kun je terecht op de Facebook pagina van de Erflandenrun.

Vrijwilligers en kandidaat (bestuurs) leden mogen zich natuurlijk altijd melden bij het bestuur via:

erflandenrun@hotmail.com

 

Tijdens de editie van 2019 stonden er ruim 350 deelnemers aan de start.

Geef een reactie