Politiek

College komt met ‘Visie en aanpak Hoogeveen financieel gezond’

Hoogeveen heeft de afgelopen jaren gebouwd aan een prettige woon- en werkomgeving. Vanuit ambities zijn veel voorzieningen gerealiseerd voor de inwoners en bezoekers. De afgelopen jaren is de financiële positie van de gemeente echter steeds verder verslechterd. Ingrepen hebben niet geleid tot een structureel sluitende begroting. En daardoor staat de gemeente Hoogeveen nu voor een grote financiële opgave van circa 8 miljoen euro per jaar.

8 miljoen bezuinigen per jaar leidt tot ‘De samenredzaamheid van Hoogeveen’

Jacob van der Heide, wethouder financiën: ‘Daarmee willen we in de komende jaren tekorten voorkomen en een broodnodige reserve opbouwen. We kunnen gelukkig nog heel veel wel doen. Maar we moeten onze ambities bijstellen op basis van de ruimte die we nog hebben. Dat betekent wel dat we pijnlijke keuzes moeten maken. Alleen op die manier kunnen we, samen met inwoners, blijven inzetten op onze maatschappelijke opgave. Ondanks dat we moeten bezuinigingen, blijven er gelukkig wel heel veel voorzieningen, activiteiten en investeringen bestaan en doorgaan in de gemeente. We vragen daarin wel meer van
organisaties en inwoners en gaan uit van minder inzet van de gemeente; samenredzaamheid noemen we dat.’

Hoogeveen financieel gezond

Het college heeft laten onderzoeken hoe deze financiële situatie is ontstaan en wat er moet veranderen. Van der Heide: ‘Op basis hiervan hebben we de notitie ‘Visie en aanpak Hoogeveen financieel gezond’ opgesteld. Deze is niet alleen de basis voor de gesprekken met de raad en samenleving, het is ook de basis om tot voorstellen te komen voor een nieuwe begroting 2021-2024.’
Van der Heide benadrukt dat het college ook stevig in de spiegel heeft gekeken: ‘We komen tot de conclusie dat we veel vanuit onze ambitie hebben gewerkt. Dit heeft onze gemeente veel opgeleverd. De andere kant van het verhaal is dat onze ambities te veel uit de pas zijn gaan lopen met onze financiële ruimte en toekomstige ontwikkelingen. We moeten ons financieel beleid en onze organisatie dus aanpassen zodat ambities en financiën in balans komen.’

Jeugd heeft de toekomst

Hoewel de aanleiding is om financieel gezond te worden, blijft de inzet om te bouwen aan de toekomst van Hoogeveen. De komende jaren worden zelfredzaamheid en samenredzaamheid van inwoners, organisaties en bedrijven steeds belangrijker. De gemeente helpt daarbij. Wethouder van der Heide noemt het de positieve kant van de ontwikkeling: ‘We moeten Hoogeveen financieel gezond maken en juist daarmee maken we het, ondanks deze financieel moeilijke tijden, mogelijk om juist die dingen te doen die nodig zijn voor onze inwoners en de toekomst van onze gemeente. Zo blijft de jeugd bijzondere aandacht houden in onze nieuwe visie. Immers, de jeugd heeft de toekomst en een kansrijke ontwikkeling van de jeugd bepaalt de toekomst van Hoogeveen. Ook een sociale gemeente Hoogeveen blijft uitgangspunt. We steunen en bieden een goede basiszorg voor alle mensen in de gemeente.’ De mensen in onze gemeente zijn nuchter en houden van aanpakken, zegt Van der Heide.’ Zo krijgen we samen veel voor elkaar in het bouwen aan een aantrekkelijke samenleving. Die eigenschappen gaan de komende jaren helpen. Op deze manier wordt de gemeente weer financieel gezond. En zo komt er op den duur weer ruimte om nieuwe dingen op te starten samen met de gemeente.’

Samen verantwoordelijk voor samenredzaamheid

Het college heeft de notitie ‘Visie en aanpak Hoogeveen financieel gezond’ aangeboden aan de gemeenteraad. De verdere uitwerking van de visie in financiële voorstellen voor de raad, wil het college doen in samenspraak met inwoners, organisaties en raad. Dat gebeurt na het debat van de raad op 25 juni over de strategische beschouwingen. Van der Heide: ‘We willen dit samen doen, alle ideeën zijn daarbij welkom. Sterker nog: we hebben ze nodig om samen de samenredzaamheid vorm te geven. Daarom gaan we gericht in gesprek en geven we iedereen de gelegenheid mee te denken en van zich te laten horen. Dat kan nu al door een mail te sturen via deze website.

‘Verder organiseren we na de bespreking in de raad een livestream. Inwoners kunnen hier niet alleen luisteren naar de plannen, maar ook vragen stellen aan het college en ideeën aandragen. In september presenteert het college de uitgewerkte voorstellen voor de begroting 2021-2024 aan de raad.’

2 gedachten over “College komt met ‘Visie en aanpak Hoogeveen financieel gezond’

Geef een reactie