Waterstofwijk in Hoogeveen

Hoogeveen – We moeten op termijn van aardgas af volgens de overheid. Welke alternatieven zijn er, hoe werken ze en zijn ze geschikt om op grote schaal in te voeren? Het zijn vragen die in het hele land spelen. Ook Hoogeveen denkt mee over oplossingen.

Nijstad-Oost als demonstratieproject

Waterstof als energiedrager lijkt een veelbelovend duurzaam alternatief te zijn voor aardgas. In Hoogeveen is de nieuw
te bouwen woonwijk Nijstad-Oost aangewezen als demonstratieproject voor de toepassing van waterstof in nieuwbouwwoningen.Alle ongeveer 100 te bouwen woningen krijgen een waterstof Cv-ketel. De bouw moet volgend jaar starten.

Erflanden

Ook bestaande woningen moeten af van aardgas en over op hernieuwbare energiebronnen. Het landelijke Programma Aardgasvrije Wijken zoekt wijken in Nederland om verschillende mogelijkheden in de praktijk te onderzoeken. Gemeenten kunnen plannen indienen en een financiële bijdrage vragen om deze plannen uit te voeren. Gemeente Hoogeveen werkt aan een aanvraag van ongeveer €4 miljoen om het Weidemilieu in Erflanden om te kunnen zetten van aardgas naar waterstof. Dit deel van Erflanden, met ongeveer 430 woningen, ligt naast de demonstratie-waterstof-nieuwbouwwijk Nijstad-Oost; dat maakt de aansluiting op het waterstofnetwerk relatief eenvoudig. De ambitie van de gemeente is om na de proeftuin voor het Weidemilieu ook de rest van Erflanden om te zetten naar waterstof. Het project kan aantonen dat het bestaande aardgasleiding netwerk geschikt is voor transport van waterstof naar de woningen. Als de aanvraag toegekend wordt, zijn betrokkenheid, enthousiasme en uiteindelijk de medewerking van de bewoners van de wijk van doorslaggevend belang. Samenwerking en maatwerk zijn daarom in het project belangrijke uitgangspunten.

In de kijker
De belangstelling voor het project Waterstof Hoogeveen is groot. Veel media die gericht zijn op bouw- en installatiewerk hebben er al over geschreven. Komende
zaterdag, 29 februari, zendt Kassa een item uit over waterstof in Hoogeveen.
Het programma begint om 19.05 uur

Deel dit bericht!

Geef een antwoord