Gemeente verstuurt aanslag heffingen en WOZ 2020

Hoogeveen – Bijna alle eigenaren en gebruikers van onroerende zaken ontvangen met dagtekening 29 februari 2020 een aanslagbiljet gemeentelijke heffingen en een WOZ-beschikking 2020. Op dit aanslagbiljet staat wat u voor de afvalstoffenheffing, rioolheffing, BIZ en/of onroerende zaakbelasting (OZB)moet betalen.

Bent u het niet eens met de WOZ beschikking of de heffingen op het aanslagbiljet? Neem dan telefonisch contact met de gemeente op. Deze nemen dan
samen met u het aanslagbiljet door. Komen wij er niet uit, dan kunt u alsnog bezwaar maken. In de bijsluiter van de aanslag/beschikking vindt u veel informatie. Hebt u toch nog vragen dan kunt u voor meer informatie bellen met de gemeente via telefoonnummer 14 0528. Of maak een afspraak met één van onze medewerkers via www.hoogeveen.nl.

BEZWAAR IS VOOR INWONERS ALTIJD GRATIS

Het is belangrijk om te weten dat de zogeheten No Cure No Pay Bureaus en makelaars voor zaken waarbij het bezwaar is toegekend en de waarde is gewijzigd, een kostenvergoeding krijgen van de gemeente. Dit bedrag is minimaal € 522,- per gegrond bezwaarschrift. De rekening daarvan gaat naar de gemeente. De gemeente maakt op deze manier meer kosten en zal dit uiteindelijk weer moeten verrekenen in de OZB tarieven. Uiteindelijk betaalt u
dus wel een prijs voor het bedrijf dat u inhuurt. En dat is jammer en onnodig, want bezwaar maken is altijd gratis, u hebt er bijna nooit een gespecialiseerd
bureau of makelaar voor nodig. Een kort briefje met uw motivatie, naam en adres, dagtekening en ondertekening is vaak voldoende. Ook is het mogelijk om
via www.hoogeveen.nl bezwaar in te dienen.

Kijk altijd of de WOZ waarde klopt!

De gemeente wil net als u graag dat de WOZ-waarde klopt. Wij hebben er geen enkel belang bij om de waarde te hoog vast te stellen. Waar gewerkt wordt, worden fouten gemaakt. Als blijkt dat wij een fout hebben gemaakt bij het vaststellen van uw WOZ-waarde passen we deze natuurlijk aan. Het bezwaarschrift moet binnen zes weken na dagtekening bij ons binnen zijn. Voor de aanslag met dagtekening 29 februari 2020 is de uiterlijke datum 12 april 2020.

BETALENU kunt de aanslag in één keer betalen, of in twee of tien maandelijkse termijnen. Betalen in tien termijnen kan alleen via automatische afschrijving. Wanneer u bezwaar maakt tegen (een deel van) de aanslag, ontslaat dit u niet van de verplichting om te betalen. Indien uw bezwaarschrift gegrond wordt verklaard, wordt het teveel betaalde bedrag verrekend of teruggestort. Het is mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen. Dit dient u schriftelijk te doen.

KWIJTSCHELDING

Gemeentelijke heffingen:

Heeft u een inkomen op bijstandsniveau en geen vermogen? Dan kunt u in aanmerking komen voor kwijtschelding
van de gemeentelijke belastingen. Voor een extra afvalcontainer kunt u geen kwijtschelding aanvragen.
Het verzoek voor kwijtschelding moet u binnen drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet indienen.

Waterschapslasten:

Met ingang van 2020 behandelt de
gemeente geen aanvraag kwijtschelding meer voor de waterschapslasten (GBLT). U kunt kwijtschelding voor waterschapsbelastingen aanvragen via GBLT.nl. Heeft u in 2019 kwijtschelding gekregen? GBLT toets automatisch bij het Inlichtingenbureau of u weer kwijtschelding krijgt voor waterschapsbelasting in 2020.

UW BESCHIKKING/AANSLAG IN DE BERICHTENBOX-MIJN OVERHEID

De Belastingdienst, maar ook waterschappen, de Sociale Verzekeringsbank, het Kadaster en gemeenten gebruiken Mijn Overheid. Ook de
gemeente Hoogeveen verstuurt sinds 2019 de WOZ-beschikking en aanslag gemeentelijke heffingen ook via MijnOverheid.
Wanneer u voor 27 januari 2020 op www.mijnoverheid.nl bij instellingen hebt aangegeven dat u post van de
gemeente Hoogeveen digitaal wilt ontvangen, dan wordt de WOZbeschikking/aanslagbiljet 2020 per post én digitaal toegestuurd. Als u uw e-mailadres opgeeft in MijnOverheid, ontvangt u elke keer een melding als u een nieuw bericht in MijnOverheid heeft ontvangen.

NOG NIET AANGEMELD VOOR BERICHTENBOX MIJN OVERHEID

Activeer in vier stappen uw account op de website van MijnOverheid. Hiervoor hebt u DigiD nodig. Heeft u nog geen
DigiD, dan kunt u deze aanvragen via DigiD. Voor meer informatie over
MijnOverheid kunt u terecht op
www.mijn.overheid.nl

Bron: Gemeente Hoogeveen

Deel dit bericht!

Geef een reactie